• Informacje na temat:

  akta osobowe pracownika

Artykuły na temat: akta osobowe pracownika
 • Zmiany w zasadach przechowywania akt pracowniczych

  Obecnie Pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika, a także przechowywać tę dokumentację w warunkach niegrożących(...). 1270 ze zm.). Dokumentacja pracownicza obejmuje: akta osobowe pracowników - zawierają informacje i dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, informacje dotyczące...

 • Przechowywanie dokumentów w aktach osobowych pracowników

  Obowiązkiem każdego pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Przy czym, pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest każda jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

 • ...ewidencję czasu pracy, czy są akta osobowe zatrudnionych, czy zostali oni przeszkoleni z BHP itd. Nowością jest i to, że od 22 lutego inspektor sprawdzi, czy terminowe umowy o pracę nie trwają dłużej niż 33

 • Jak prowadzić i korygować akta osobowe?

  Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Obowiązek ten ciąży na nim bez względu na wielkość zatrudnienia i rodzaj prowadzonej działalności. W celu jego realizacji pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika akta osobowe.

 • Paraliż społecznych inspektorów pracy. Pracodawcy mogą odmówić dostępu do akt

  Jeżeli okazanie społecznemu inspektorowi pracy jakiegokolwiek dokumentu firmy wiązałoby się z ujawnieniem danych osobowych pracownika, to sipowiec musi mieć jego zgodę na wgląd. Tak wynika(...) zgodę pracownika na dostęp do dokumentów z jego danymi osobowymi. Ustawodawca musiał interweniować, ale nowelizacja w formie jednozdaniowego przepisu, który kopiuje sentencję wyroku TK, przysporzy...

 • Przechowywanie akt osobowych będzie krótsze i tańsze

  Projekt, który ma skrócić czas przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 do 10 lat, trafił do konsultacji społecznych. To element przygotowanego przez resort rozwoju pakietu stu zmian dla przedsiębiorców.

 • Jak prawidłowo ukarać pracownika karą porządkową?

  Nałożenie na pracownika kary porządkowej musi być przeprowadzone w trybie wskazanym w przepisach prawa pracy. Dla jej skuteczności wymagane jest m.in. przestrzeganie terminów, w których możliwe jest ukaranie pracownika. Jednakże nawet od skutecznie nałożonej kary porządkowej pracownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.

 • Dokumentacja ZUS - zmiany od 2019 r., e-akta i obowiązki pracodawcy

  Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy dotyczące nowych zasad prowadzenia akt pracowniczych na potrzeby ZUS. Regulacje pozwolą skrócić obowiązkowy czas ich przechowywania z 50 do 10 lat dzięki elektronizacji.

 • Zostały dwa miesiące na uzyskanie wpisu do rejestru przechowawców akt pracowniczych

  ...oświadczenie o zgodności i kompletności danych oraz o spełnianiu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej. Dodatkowo wymagany jest także dowód...

 • Przechowywanie "nadmiarowych" dokumentów w aktach osobowych

  Prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Realizacja tego obowiązku wymaga gromadzenia szeregu danych dotyczących pracownika. Ich źródłem są świadectwa pracy, kwestionariusze osobowe, zaświadczenia o ukończonych kursach, świadectwa szkolne i inne dokumenty uzyskiwane przez pracodawcę. Po wejściu w życie RODO pojawiło się pytanie o dopuszczalność