• Informacje na temat:

  akta osobowe pracownika

Artykuły na temat: akta osobowe pracownika
 • ...ewidencję czasu pracy, czy są akta osobowe zatrudnionych, czy zostali oni przeszkoleni z BHP itd. Nowością jest i to, że od 22 lutego inspektor sprawdzi, czy terminowe umowy o pracę nie trwają dłużej niż 33

 • Przechowywanie dokumentów w aktach osobowych pracowników

  Obowiązkiem każdego pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Przy czym, pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest każda jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

 • Jak prawidłowo ukarać pracownika karą porządkową?

  Nałożenie na pracownika kary porządkowej musi być przeprowadzone w trybie wskazanym w przepisach prawa pracy. Dla jej skuteczności wymagane jest m.in. przestrzeganie terminów, w których możliwe jest ukaranie pracownika. Jednakże nawet od skutecznie nałożonej kary porządkowej pracownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.

 • Jak prowadzić i korygować akta osobowe?

  Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Obowiązek ten ciąży na nim bez względu na wielkość zatrudnienia i rodzaj prowadzonej działalności. W celu jego realizacji pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika akta osobowe.

 • Akt oskarżenia w sprawie werbunku obcokrajowców do niewolniczej pracy

  .... Po jakimś czasie K. zaproponował mu pracę w charakterze nadzorcy nad pozostałymi pracownikami oraz osoby poszukującej kolejnych osób do pracy - powiedział prokurator. Łapczyński dodał, że "Mirosław(...) i zawarciem umów pożyczek na ich dane osobowe - mówił Łapczyński. Zwerbowani pracownicy mieszkali w hotelach robotniczych oraz prywatnych mieszkaniach na terenie Warszawy, wynajętych przez organizatorów...

 • Przechowywanie akt osobowych będzie krótsze i tańsze

  Projekt, który ma skrócić czas przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 do 10 lat, trafił do konsultacji społecznych. To element przygotowanego przez resort rozwoju pakietu stu zmian dla przedsiębiorców.

 • Od 5.8.2009 r. przechowujemy w części B akt osobowych pracownika (nawiązanie stosunku pracy) również dokumenty w sprawie wykonywania telepracy, jeżeli oczywiście zatrudniamy osoby w takiej formie.

 • Przechowywanie "nadmiarowych" dokumentów w aktach osobowych

  Prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Realizacja tego obowiązku wymaga gromadzenia szeregu danych dotyczących pracownika. Ich źródłem są świadectwa pracy, kwestionariusze osobowe, zaświadczenia o ukończonych kursach, świadectwa szkolne i inne dokumenty uzyskiwane przez pracodawcę. Po wejściu w życie RODO pojawiło się pytanie o dopuszczalność

 • Firmy zatrudniające pracowników muszą się liczyć z koniecznością dopełnienia formalności i wypełnianiem obowiązków związanych z ochroną danych osobowych pracowników. Zbioru danych osobowych pracowników nie trzeba rejestrować u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Nie można jednak żądać od pracownika zbyt wielu danych.

 • Odpisy aktów stanu cywilnego będą wydawane szybciej

  Odpisy aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu mają być wydawane szybciej, a praca urzędów stanu cywilnego, szczególnie w dużych miastach, ma być sprawniejsza - to cele projektu nowelizacji ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, który ostatnio przyjął rząd.