• Informacje na temat:

  alimenty na żonę

Artykuły na temat: alimenty na żonę
 • Alimenty należą się bezwarunkowo dziecku do 18 lat. Potem - jeśli nadal się uczy - i nie jest w stanie samo się utrzymać, też mogą być przyznane. Kodeks rodzinny jasno określa, kto może żądać alimentów i od kogo. Wyjaśniamy te przepisy.

 • Koniec z miganiem się od wypłacania rent. Będą traktowane jak alimenty

  Odzyskane od dłużnika pieniądze w pierwszej kolejności przeznaczane będą na spłatę nie tylko alimentów, lecz także świadczeń m.in. dla ofiar błędów medycznych.

 • ...w takiej sprawie prowadzi sąd rejonowy, w którego okręgu mieszka osoba składająca wniosek o alimenty. PAMIĘTAJ! Możesz również wnieść do sądu rejonowego o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb...

 • Ściąga z ustawy 500+: Najczęściej zadawane pytania

  Od kwietnia na każde drugie i kolejne dziecko rodziny otrzymają wsparcie od państwa w wysokości 500 zł. Na dodatkową pomoc w postaci świadczenia już na pierwsze dziecko mogą liczyć rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu.

 • Jestem w złej sytuacji finansowej i od pewnego czasu nie płacę alimentów na dzieci. Była żona straszy mnie,...

 • Wychowuję bez 500+. Czy są tacy, którzy nie biorą pieniędzy od państwa?

  Kiedy PiS obiecywał w kampanii wyborczej 500 zł na każde dziecko, krytycy tego pomysłu oburzali się, że to niemoralne rozdawnictwo zrujnuje budżet państwa. Dzisiaj kto może, korzysta z tych pieniędzy.

 • ...alimenty (wzór pozwu – obok). Nawet gdyby nie płacił zasądzonych kwot, można je ściągać przez komornika. Rozmawiała: Marta Jaworska Data i adres sądu Poniżej daty podaj adres sądu rodzin nego, właściwego dla waszego miejsca zamieszkania. Załączniki Do pozwu o alimenty dołącz dokumenty, które są dowodami w sprawie (i które...

 • Pytanie moje dotyczy szczególnego przypadku zasądzonych alimentów na syna. Wyrokiem sądu zostałem zobowiązany do ponoszeniu alimentów w wysokości odpowiadającej 25 % wynagrodzenia za pracę, nie mniej jednak niż 330 zł.

 • .... Jedynie w takiej sytuacji sąd na żądanie strony niewinnej może przyznać alimenty od małżonka winnego, służące wyrównaniu stopy życiowej. – To bardzo korzystne dla niewinnego małżonka, bo alimenty może...

 • SN: Komornik może ściągać alimenty zapisane w akcie notarialnym

  Komornik może ściągać od dłużnika alimenty, do których zapłaty zobowiązał się on przed notariuszem - wynika z środowej uchwały Sądu Najwyższego. Sprawa dotyczyła lobbysty Marka D.