• Informacje na temat:

    altus tfi

Artykuły na temat: altus tfi
  • Niezależne Altus TFI S.A. ma za sobą kolejny udany rok. W 2015 r. firma kontynuowała szybki wzrost, zwiększając udziały w rynku. Dzięki organicznemu rozwojowi i dokonanym akwizycjom funduszy oraz SKOK TFI wartość aktywów netto zarządzanych przez firmę wzrosła o 2,62 mld zł, do 9,29 mld zł, co jest najlepszym wynikiem w jej historii.

  • Altus TFI podpisał z Esaliens TFI porozumienie w sprawie prowadzenia prac dotyczących połączenia spółek, do którego, zgodnie ze wstępnym harmonogramem, dojść ma na przełomie października i listopada 2018 r. Synergie kosztowe będące efektem połączenia szacowane są na 10,25 mln zł w skali roku - poinformowała spółka w komunikacie.

  • Raport bieżący nr 48/2016 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: "Towarzystwo”),...

  • Raport bieżący nr 20/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe ALTUS TFI S.A. (Spółka) informuje,...

  • Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI zarządzało na koniec kwietnia 8,06 mld zł aktywów: 5,32 mld zł zgromadzonych w 52 funduszach inwestycyjnych oraz 2,74 mld zł w ramach usługi asset management. Dzięki wzrostom we wszystkich liniach biznesowych aktywa Altus TFI zwiększyły się w porównaniu do końca marca br. o 274 mln zł.

  • Raport bieżący nr 46/2017 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe ALTUS TFI S.A. (Spółka) informuje,...

  • Raport bieżący nr 51/2017 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe ALTUS TFI S.A. (Spółka) informuje,...

  • Aby stawić czoła nowym wyzwaniom i umocnić pozycję lidera w zakresie video content marketingu, po 3 latach działalności, LifeTube zdecydował się na strategiczne partnerstwo z Altus TFI, jednym z największych zarządzających funduszy w Polsce.