• Informacje na temat:

  altus tfi

Artykuły na temat: altus tfi
 • Niezależne Altus TFI S.A. ma za sobą kolejny udany rok. W 2015 r. firma kontynuowała szybki wzrost, zwiększając udziały w rynku. Dzięki organicznemu rozwojowi i dokonanym akwizycjom funduszy oraz SKOK TFI wartość aktywów netto zarządzanych przez firmę wzrosła o 2,62 mld zł, do 9,29 mld zł, co jest najlepszym wynikiem w jej historii.

 • Altus TFI i Esaliens TFI uzgodniły i podpisały plan połączenia - podała giełdowa spółka w komunikacie. Zarządy towarzystw ustaliły parytet wymiany na 1:895, co oznacza, że na każdą akcję Esaliens TFI przypadnie 895 akcji Altus TFI.

 • Altus TFI podpisał z Esaliens TFI porozumienie w sprawie prowadzenia prac dotyczących połączenia spółek, do którego, zgodnie ze wstępnym harmonogramem, dojść ma na przełomie października i listopada 2018 r. Synergie kosztowe będące efektem połączenia szacowane są na 10,25 mln zł w skali roku - poinformowała spółka w komunikacie.

 • Prezes Altus TFI: Rynek funduszy czeka państwowy oligopol

  Kłopoty Altusa nie powinny cieszyć branży TFI, bo fala która uderzyła w nas dociera do innych prywatnych podmiotów. Na rynku zostaną w końcu tylko państwowi gracze - mówi w wywiadzie dla "DGP" Krzysztof Mazurek, prezes Altus TFI. Mieliśmy więc wrzesień i sytuację, w której od 60 do 100 proc. klientów funduszu złożyło wniosek o wykupienie ich certyfikatów. Nie znam takiej sytuacji z rynku, żeby

 • KNF wszczęła postępowanie administracyjne w Altus TFI

  Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowanie administracyjne w Altus TFI - poinformował fundusz w komunikacie. Ma ono związek z potencjalnym naruszeniem przez spółkę obowiązków w zakresie bieżącego nadzoru nad wykonywaniem przez GetBack zarządzania portfelami wierzytelności sekurytyzacyjnych FIZ.

 • Raport bieżący nr 20/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe ALTUS TFI S.A. (Spółka) informuje,...

 • Raport bieżący nr 48/2016 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: "Towarzystwo”),...

 • Raport bieżący nr 8/2019 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe ALTUS TFI S.A. (dalej "Spółka” lub "Towarzystwo”)...

 • Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI zarządzało na koniec kwietnia 8,06 mld zł aktywów: 5,32 mld zł zgromadzonych w 52 funduszach inwestycyjnych oraz 2,74 mld zł w ramach usługi asset management. Dzięki wzrostom we wszystkich liniach biznesowych aktywa Altus TFI zwiększyły się w porównaniu do końca marca br. o 274 mln zł.