• Informacje na temat:

  aviva fundusz dynamiczny

Artykuły na temat: aviva fundusz dynamiczny
 • Raport bieżący nr 51/2015 Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji PROJPRZEM S.A. informuje, że...

 • Podnosimy poziom polskiej ambicji

  Musimy pokazać, że umiemy lepiej zarządzać Pekao niż poprzednicy - mówi Michał Krupiński, prezes zarządu PZU SA. Mam nadzieję, że ci, którzy dowodzili, że nie ma znaczenia pochodzenie kapitału, już zrozumieli, że to kompletna bzdura. Jeden z polityków powiedział kiedyś, że są kraje rozgrywające i są kraje rozgrywane.Trzeba robić wszystko, aby znaleźć się w tym pierwszym gronie, a to oznacza podniesienie poziomu ambicji.

 • Co trzeci fundusz dał zarobić ponad 20 proc.

  Za nami jeden z lepszych miesięcy mijającego roku. Z początkiem grudnia indeksy giełdowe wybiły się z listopadowej konsolidacji, związanej z sytuacją budżetową krajów peryferyjnych UE, wykonując dynamiczny ruch w górę.

 • Niemal co drugi fundusz stracił więcej niż 10 proc.

  To nie był dobry rok dla inwestorów. Blisko 75 proc. ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zanotowało stratę, a tylko 300 UFK dało zarobić.

 • 90 proc. funduszy zakończyło wrzesień z zyskiem

  Wrzesień okazał się bardo udanym miesiącem dla posiadaczy jednostek funduszy inwestycyjnych. W pierwszych dniach miesiąca inwestorzy mieli do czynienia z przewagą pozytywnych danych napływających z gospodarki, wskazujących na kontynuację umiarkowanego ożywienia. To wystarczyło do wywindowania większości rynków o kilka procent w trakcie kilku sesji, pozostała część miesiąca przyniosła już bardziej

 • W październiku liczba klientów otwartych funduszy emerytalnych powiększyła się o 26,9 tys. osób, co w porównaniu z wrześniem oznacza przyrost o +0,2%. Stan liczby uczestników OFE na koniec października wzrósł zatem do poziomu 14 880,7 tys. Od początku roku fundusze emerytalne pozyskały w sumie +513,3 tys. nowych członków, co w ujęciu procentowym oznacza wzrost o +3,6%. Dla porównania, identyczne

 • Drugi miesiąc z rzędu większość klientów funduszy inwestycyjnych podlicza zyski. Wprawdzie stopy zwrotu nie były tak wysokie, jak w styczniu, jednak co istotne, spośród blisko 580 funduszy, dodatni wynik wypracowało prawie 480.

 • Duże różnice w wynikach funduszy inwestycyjnych

  Aż 18 pkt proc. wynosi różnica między najlepszym i najgorszym funduszem akcji na naszym rynku w okresie od 4 maja, czyli od momentu zakończenia najbardziej dynamicznej części wiosennych wzrostów, do dziś. Najlepiej radzą sobie podmioty małych i średnich spółek.

 • Mimo, że indeksy giełdowe w kwietniu nie cechowały się znacznymi zmianami, to w rankingu funduszy otwartych sporządzanym przez firmę Expander, nie brakuje niespodzianek.