• Informacje na temat:

  bank spółdzielczy

Artykuły na temat: bank spółdzielczy
 • Unijne przepisy zmienią zasady wynagrodzeń w bankach. Mogą być jednak problematyczne dla małych bank

  Sektor finansowy czeka na rozporządzenie Ministra Finansów ws. wykonania dyrektywy CRD IV, zmieniającej zasady wynagrodzeń w bankach. Ma ono zostać podpisane na dniach i wejść w życie 1 maja 2017 r. Zdaniem Katarzyny Sarek-Sadurskiej duże banki nie powinny mieć większych problemów z wprowadzeniem nowych zasad. Wiele z nich już je wdrożyło na polecenie swoich zagranicznych centrali. Natomiast małe...

 • KNF ułatwia życie bankom spółdzielczym

  Blisko 200 banków spółdzielczych, uczestników Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB), będzie zwolnionych z konieczności indywidualnego spełniania jednego z minimalnych wskaźników płynności - postanowiła Komisja Nadzoru Finansowego. Ma to umożliwić bankom efektywne zarządzanie płynnością, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

 • Gdy w połowie sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła zarząd komisaryczny w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, pod jego placówkami...

 • KNF potwierdza - możemy zmuszać banki spółdzielcze do fuzji

  Oficjalnie potwierdzono, że w stosunku do małych banków spółdzielczych mogą być zastosowane przepisy wprowadzone niedawnymi poprawkami w ustawie o BFG i nadzorze nad rynkiem finansowym. .

 • Jej członkowie nie muszą obawiać się, że stracą pieniądze znajdujące się na kontach lub lokatach – wypłaci je Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Członkowie SKOK Arka powinni otrzymać je w terminie 20(...)), niezależnie od liczby rachunków posiadanych w SKOK-u lub banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit gwarantowanych pieniędzy. Na stronie Bankowego...

 • Andrzej Jakubiak: Banki spółdzielcze w dobrej sytuacji finansowej

  Kłopoty banku spółdzielczego z Wołomina nie oznaczają, że cała branża potrzebuje działań naprawczych - przekonuje Andrzej Jakubiak, szef Komisji Nadzoru Finansowego.

 • Kredyty i pożyczki. Korzystne zmiany w bankach

  Już od ponad miesiąca banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i) nie mogą stosować bankowego tytułu egzekucyjnego – dzięki temu straciły szczególnie uprzywilejowaną pozycję, gdy mamy problem z terminową spłatą rat. To jednak nie koniec korzystnych dla kredytobiorców zmian w prawie.

 • 23 listopada br. Komisja Nadzoru Finansowego ma wystąpić do sądu o ogłoszenie upadłości Spółdzielczego Banku w Wołominie. Według ustaleń komisji bank jest niewypłacalny, a państwowe depozyty gwarancyjne będzie można uruchomić dopiero po ogłoszeniu jego upadłości.

 • Możemy już w prosty sposób sprawdzić, czy nie odziedziczyliśmy w spadku pieniędzy na koncie, o którego istnieniu nie wiedzieliśmy. Umożliwiają to nowe przepisy prawa bankowego, które weszły w życie 1 lipca 2016 roku. Wcześniej spadkobiercy też mogli sprawdzić, czy w banku lub Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK-u) nie ma pieniędzy, do których mają prawo. Było to jednak...

 • Spółdzielczy Bank Rozwoju informuje, iż na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza: 1) przyjęła rezygnację i odwołała z dniem 30 czerwca...