• Informacje na temat:

  bankowe papiery wartościowe

Artykuły na temat: bankowe papiery wartościowe
 • ...przyszłego zysku. Obecnie wynosi ono 3 proc. w skali roku. Pozostałe obligacje mają oprocentowanie zmienne. 3-letnie papiery wartościowe w pierwszym, 6-miesięcznym okresie odsetkowym mają oprocentowanie...

 • Raport bieżący nr 49/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Nawiązując do raportu bieżącego nr 46/2018 z dnia 27 listopada 2018...

 • ...konto, papiery wartościowe, polisę na życie. Podstawowym źródłem wiedzy o tym, co mógł zostawić, są jego dokumenty. Na tropie pieniędzy Korespondencja z banku pozwoli ustalić, gdzie zmarły trzymał(...) zostawił spadkodawca, nierzadko trzeba przejrzeć wiele dokumentów – od aktów notarialnych nieruchomości po faktury zakupu różnego rodzaju sprzętów i bankowe wyciągi. Spadkobiercy...

 • Raport bieżący nr 50/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Nawiązując do raportów bieżących nr 46/2018 z dnia 27 listopada 2018...

 • ...dłużne papiery wartościowe emitowane przez Ministra Finansów. Zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, bo wykup obligacji z odsetkami jest gwarantowany przez Skarb Państwa. Mają one określony termin(...) oszczędnościowo-kredytowych objęte są ustawową ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (w przypadku niewypłacalności tych podmiotów dostaniemy zwrot zdeponowanych środków do równowartości w złotych 100 tys...

 • Raport bieżący nr 22/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") niniejszym...

 • ...też wyszczególnić, co wchodzi w skład majątku spadkowego (nieruchomości, pieniądze, papiery wartościowe itp.) i dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wartość wymienionych aktywów. Domagamy się(...) dołączyć dowód przekazania zachowku, a zatem nie wolno przyjmować go w gotówce. Ustawa wskazuje dwie dopuszczalne formy wypłaty: przelew na konto (bankowe lub prowadzone przez kasę oszczędnościowo...

 • Raport bieżący nr 8/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") niniejszym...

 • Pieniądze w spadku. Co trzeba załatwić w banku, ZUS i OFE?

  ...swoich praw. Gdyby jednak zdarzyło się, że informacji o uposażonych OFE nie ma, postępujemy tak samo jak w przypadku składek zgromadzonych w ZUS. Papiery wartościowe Dziedziczeniu podlegają również(...) z rachunku bankowego zmarłego na pokrycie kosztów pogrzebu. Bank wypłaci je osobie, która te koszty poniosła i przedstawi bankowi rachunki. Nie ma znaczenia czy osoba, która sfinansowała koszty...

 • Unijna dyrektywa przyniesie bankom nowe kłopoty. Sektor MŚP przestanie korzystać z kredytów?

  Europejskie przedsiębiorstwa od wielu lat są znane z nadmiernego zadłużania się w instytucjach bankowych. Ale od 21 lipca będą mogły znacznie łatwiej wprowadzać do obiegu papiery wartościowe, niż dotychczas. Dzięki temu, polskie firmy zaczną rozwijać się w sposób, który jest popularny np. w słynnej Dolinie Krzemowej.