• Informacje na temat:

  bezrobocie frykcyjne

Artykuły na temat: bezrobocie frykcyjne
 • ​Polskie eldorado na rynku pracy. Tak dobrze nie było od 26 lat

  ...tylko tzw. bezrobocie frykcyjne. - Według szacunków mieści się ono w granicach 3-4 proc. - informuje prof. Elżbieta Kryńska z Uniwersytetu Łódzkiego. Przy takich wskaźnikach bezrobocia osoby bez(...) u nas wybierać w wielu ofertach odpowiadających ich kwalifikacjom - mówi Maciej Sałdacz, wicedyrektor PUP we Wrocławiu. Tylko nieco wyższe wskaźniki od bezrobocia frykcyjnego notują inne miasta...

 • Brakuje dobrych analiz postkryzysowych na rynku pracy

  Nie doświadczyliśmy w Polsce głębokiej recesji, ale spowolnienie gospodarcze było odczuwalne. Na rynku pracy nie nastąpiło jednak duże pogorszenie, co zaskoczyło ekspertów. Dlaczego nie powtórzył się czarny scenariusz sprzed kilku lat, gdy podobnemu spowolnieniu towarzyszyło bezrobocie sięgające nawet 20 procent?

 • Setki tysięcy Ukraińców to za mało. Demograficzna bomba na rynku pracy tyka

  ...deklarują problemy ze znalezieniem pracowników. W dużych miastach stopa bezrobocia spadła już do poziomu bezrobocia frykcyjnego, a więc do praktycznego minimum - Poznań 1,7 proc., Warszawa 2,4 proc...

 • Wzrost gospodarczy a rynek pracy

  .... " Na rynku pracy występuje tzw. bezrobocie frykcyjne, czyli stan, w którym pracodawca i przyszły pracownik "dopasowują się". Rekrutacje są procesami trwającymi zwykle kilka tygodni, stąd od momentu(...) mogą utrzymywać się na stałym poziomie, a w fazie ożywienia gospodarczego bezrobocie bynajmniej nie musi spadać. Wynika to z faktu występowania pewnych sztywności, które uniemożliwiają szybkie...

 • Brakuje dobrych analiz postkryzysowych na rynku pracy

  Nie doświadczyliśmy w Polsce głębokiej recesji, ale spowolnienie gospodarcze było odczuwalne. Na rynku pracy nie nastąpiło jednak duże pogorszenie, co zaskoczyło ekspertów. Dlaczego nie powtórzył się czarny scenariusz sprzed kilku lat, gdy podobnemu spowolnieniu towarzyszyło bezrobocie sięgające nawet 20 procent?

 • Wzrost gospodarczy a rynek pracy

  Relacje pomiędzy poziomem aktywności gospodarczej a sytuacją na rynku pracy są - w powszechnej opinii - znane i rozumiane. Co więcej, wydają się być zależnościami czysto intuicyjnymi.

 • Analitycy DI BRE Banku, w raporcie z 13 maja, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Work Service od "kupuj" z ceną docelową 9,83 zł. "W Work Service widzimy duży potencjał wzrostu oparty na racjonalnych argumentach: wysokie prawdopodobieństwo udanych przejęć, bezpieczeństwo inwestycji dzięki współpracy z funduszem PineBridge, zdywersyfikowany i stabilny portfel klientów, poprawiająca się efektywność operacyjna" - napisali w raporcie analitycy.