• Informacje na temat:

  bezrobotny

Artykuły na temat: bezrobotny
 • Osoby, które straciły pracę, zgodnie z przepisami nie muszą uiszczać abonamentu radiowo-telewizyjnego. Jest to możliwe pod pewnymi warunkami. Otóż bezrobotny...

 • Białoruś: Bezrobotni zapłacili setki tysięcy dolarów za "pasożytnictwo"

  W samym Mińsku bezrobotni zapłacili równowartość 172 tys. dolarów na podstawie "dekretu o darmozjadach". Inne źródła mówią o 450 tysiącach dolarów uzyskanych od bezrobotnych z całej Białorusi.

 • W drugim kwartale 2017 r. w Unii Europejskiej (dane nie uwzględniają Belgii i Niemiec) pracę znalazło 3,8 mln osób. To 21,1 proc. wszystkich bezrobotnych, którzy nie mieli pracy w pierwszym kwartale. 5 proc. z nich to bezrobotni z Polski – podał Eurostat.

 • W stolicy Białorusi, Mińsku zdecydowanie wzrosła liczba osób rejestrujących się w biurach pośrednictwa pracy. W styczniu średnio codziennie do urzędu zgłaszało się 70 osób poszukujących pracy, czyli o 80 procent więcej niż rok wcześniej.

 • ...ukończyły 26 lat. Bezrobotny może liczyć na zasiłek, gdy udokumentuje, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy przez rok opłacał składki na Fundusz Pracy od umowy o pracę (opiewającej na przynajmniej minimalne(...) stażem pracy od 5 do 20 lat) to 711,48 zł netto za pierwsze trzy miesiące, potem kwota zmniejsza się i wynosi 568,50 zł netto. Bezrobotny ma także inne możliwości zyskania pomocy finansowej, jak...

 • Długów nie spłacają bezrobotni i zatrudnieni

  Jak wynika z badań GetBack S.A., aż 74 proc. dłużników jako główny powód zalegania ze spłatą zobowiązań finansowych podaje brak pracy. Jednak analiza sytuacji zawodowej osób zadłużonych nie do końca potwierdza tę diagnozę.

 • Osoby bezrobotne, studenci, rolnicy oraz zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych (tzw. śmieciowych), które nie pozwalają wziąć urlopu...

 • Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego w przychodach podatkowych

  określonej w umowie, nie wyższej jednak niż kwota ustalona jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu

 • Co drugi Polak po 50. roku życia jest bezrobotny

  ​W wyniku działań rządu na rzecz aktywizacji zawodowej osób po 50. roku życia do 2020 r. zatrudnienie w tej grupie ma wzrosnąć do 50 proc. Oznaczałoby to, że co drugi pracujący Polak miałby wtedy ponad 50 lat.

 • Nowość w RFN: Wypłata socjalu w supermarkecie

  Bezrobotni w Niemczech będą mogli w przyszłości odbierać zasiłki przy kasie supermarketu. Będzie to oszczędność dla urzędów.