• Informacje na temat:

  ceidg 1 druk

Artykuły na temat: ceidg 1 druk
 • Gospodarczej (CEIDG) możesz wypełnić odpowiedni wniosek (formularz CEIDG-1). Powinien on zawierać dane personalne oraz dotyczące zakładanej działalności. Chodzi o rodzaj działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007. Wnioski i odpowiednie kody znajdziesz na stronie www.firma.gov.pl. Dokument CEIDG-1 możesz wysłać przez internet, co wymaga potwierdzenia podpisem...

 • Zmiany we wpisach do CEIDG zakazów wykonywania działalności gospodarczej

  formularza CEIDG-1 oświadczenia o braku orzeczonych wobec niego zakazów wykonywania działalności gospodarczej. W związku ze zmianami w Prawie upadłościowym m.in. w orzekanych przez sądy zakazach wykonywania działalności gospodarczej, zajdą też zmiany w funkcjonowaniu CEIDG.

 • ...rodzaju zleceń będziesz miała prawo zrealizować. Wniosek można wypełnić przez internet na stronie www.ceidg.gov.pl (jeśli masz podpis elektroniczny) albo wydrukować i złożyć w urzędzie miasta lub(...): rejestracja firmy w gminie Aby zarejestrować swoją firmę, musisz pójść do urzędu gminy i wypełnić tzw. wniosek CEIDG-1. Podajesz w nim wszelkie niezbędne dane, w tym tzw. kody PKD. Znajdziesz je...

 • Nowości dla rejestrujących własne firmy

  Z dniem 19 maja br. weszły w życie zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawodawca ustalił dość długie, bo 6-miesięczne, vacatio legis. Zmiany w ustawie mają na celu przede wszystkim usprawnienie działania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mówi się dziś, że nie spełnia swoich funkcji, zarówno z punktu widzenia przedsiębiorców, jak i urzędników.

 • Nie trzeba składać VAT-R w związku z ustawową zmianą urzędów skarbowych

  Formularz VAT-R przedsiębiorca będący osobą fizyczną składa nie tylko przy rejestracji pierwszej działalności gospodarczej - może się zdarzyć, że jego aktualizacja będzie konieczna przy zmianie adresu zamieszkania. Nie trzeba go natomiast składać w związku z tegorocznymi zmianami właściwości miejscowej urzędów skarbowych, gdyż zostały narzucone odgórnie przez ustawodawcę.

 • Przedsiębiorcy muszą zgłaszać administracji skarbowej swoje konta

  Przedsiębiorcy mają obowiązek poinformować administrację skarbową o otwarciu i zamknięciu każdego rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Za niedopełnienie tych formalności grozi grzywna. Zgłoszenie aktualizujące wykaz kont można przekazać przez internet.

 • Tylko 3 proc. przedsiębiorców rejestruje się przez internet

  Konieczność posiadania podpisu elektronicznego odstrasza przedsiębiorców od rejestrowania się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej on-line. Jak informuje Ministerstwo Gospodarki, od chwili uruchomienia rejestru na początku lipca 2011 r. do połowy 2014 r. z możliwości zarejestrowania się przez internet skorzystało tylko 3 proc. przedsiębiorców.

 • Dzisiaj ostatni dzień na kwartalne rozliczenie podatku

  Już 20 października mija termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się kwartalnie. VAT-owcy, którzy wybrali kwartalny rytm składania deklaracji, mają nieco więcej czasu, bo dla tego podatku termin upływa 27 października. Przedsiębiorców rozliczających się kwartalnie przybywa, bo taki tryb jest korzystny dla wielu małych firm.

 • Obowiązki zgłoszeniowe po rozpoczęciu działalności

  Osoba fizyczna rozpoczynająca prowadzenie własnej działalności gospodarczej ma wiele obowiązków w zakresie zgłoszeniowym. W pierwszej kolejności powinna dokonać zgłoszenia płatnika składek oraz siebie - do ubezpieczeń. Co ważne, czynności tych nie dokonuje już w ZUS. Wizyta w tym organie będzie jednak konieczna, gdy przedsiębiorca zatrudni np. osobę współpracującą bądź pracownika.

 • Czas na przekazanie zgłoszenia ZUS ZSWA

  Zatrudniając pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, należy opłacać za nich do ZUS składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz prowadzić dodatkową dokumentację (ewidencję) dotyczącą wykonywanej przez nich pracy. Do obowiązków pracodawcy należy też zgłoszenie w organie rentowym okresów pracy, w których zatrudniał pracowników w szczególnych warunkach lub przy wykonywaniu pracy o szczególnym charakterze....