• Informacje na temat:

    cemet

Artykuły na temat: cemet
  • Lp.Akcjonariusz;Liczba posiadanych akcji;Liczba posiadanych głosów; % głosów w stosunku do ogólnej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę. 1. JUPITER...

  • Lp.Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Liczba posiadanych głosów % głosów w stosunku do ogólnej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę. 1. JUPITER NFI...

  • Raport bieżący nr 42/2005 Podstawa prawna Art. 148 pkt 3 Ustawy PPO - WZA lista powyżej 5 % Zarząd wraz z Syndykiem Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex...

  • Austriacki VCP Capital Partners może w ciągu najbliższych pięciu lat zainwestować w Polsce 500 mln euro - powiedział wczoraj Heinrich Pecina, założyciel funduszu. Obecnie interesuje się w naszym kraju udziałem w dwóch-trzech projektach inwestycyjnych.

  • Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA informuje o: - przyjęciu zgodnie z porządkiem obrad NWZA rezygnacji z funkcji Członków Rady Nadzorczej...

  • Raport bieżący nr 20/2005 Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 31 RO - powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta Podstawa prawna: Załącznik nr...

  • Raport bieżący nr 55/2007 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając na podstawie paragrafu 5 ust.1...

  • Nie wiadomo, jaka jest strategia zarządu Pekabeksu, znajdującego się na krawędzi bankructwa. Brak konkretów powoduje spadek kursu poznańskiej spółki. Wczoraj wyniósł 0,37 zł. Przed trzema miesiącami walory korporacji budowlanej były czterokrotnie droższe.