• Informacje na temat:

  cen gruntów rolnych

Artykuły na temat: cen gruntów rolnych
 • ...wydzierżawić od Agencji Nieruchomości Rolnych. Zakaz nie będzie więc obowiązywał wobec mniejszych parceli oraz tych, dla których np. wydano warunki zabudowy czy uchwalono plan miejscowy zakładający wykorzystanie inne niż rolnicze. Domy na działkach rolnych o powierzchni do 0,5 ha nie będą objęte rygorystycznymi przepisami dotyczącymi obrotu gruntami rolnymi. Obrót gruntami...

 • Ziemia rolna w Polsce dalej drożeje

  5,8 proc. - o tyle zdrożał w ciągu roku hektar gruntu ornego w Polsce - wynika z Indeksu Wartości Ziemi Rolnej przygotowanego Bartosza Turka z Open Finance. Po wprowadzeniu ograniczeń w obrocie gruntami wzrosty cen wyraźnie spowolniły. Z zupełnie odwrotną sytuacją mamy do czynienia w Czechach, Danii na Litwie i Węgrzech, gdzie rolne parcele potrafią drożeć nawet o 10-25 proc. w skali roku.

 • ...gospodarstw, tylko je powiększali. Wprowadzona więc zostanie zasada, że na podział gospodarstwa – by potem sprzedać tylko jego część – potrzebna będzie zgoda dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR(...) są zainteresowani kupnem, prawo pierwokupu mają wszyscy rolnicy, których grunty graniczą ze sprzedawaną nieruchomością. Gdy żaden z właścicieli sąsiednich gruntów nie będzie chciał nabyć sprzedawanej...

 • Ziemia rolna znowu droższa

  29,8 tys. zł - tyle płacono w Polsce za przeciętny hektar ziemi rolnej - wynika z indeksu wartości ziemi rolnej stworzonego przez Lion's Bank. W ciągu kwartału stawka ta wzrosła o ponad 2 tys. zł. Najmocniej zyskuje na wartości ziemia o najniższej jakości.

 • ...gospodarstwo i mieszkać na danym terenie. Kwalifikacje rolnika daje poza tym ukończenie szkoły rolniczej albo dowolnej szkoły, ale ze stażem w rolnictwie (np. 3 lata dla wykształcenia średniego oraz(...) Nieruchomości Rolnych o zgodę, jeśli da rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej i zobowiąże się do mieszkania w gminie co najmniej przez pięć lat. W sytuacji, gdy takiej zgody nie będzie...

 • Wzrosty cen ziemi rolnej zwalniają w oczekiwaniu na restrykcyjne prawo

  Już tylko do końca kwietnia br. można bez ograniczeń kupować i sprzedawać ziemię rolną w Polsce. Po zmianach nabywcami gruntów będą mogli zostać głównie rolnicy. To może doprowadzić do spadków wycen. Dziś w Polsce za hektar płaci się przeciętnie ponad 35 tys. zł - wynika z najnowszego indeksu wartości ziemi rolnej stworzonego przez Lion's Bank.

 • Od 18 lat jestem dzierżawcą nieruchomości rolnej znajdującej się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych. Czy mogę skorzystać z prawa pierwokupu tego terenu?

 • Rok 2014 zakończył się kilkunastoprocentowym wzrostem cen gruntów rolnych

  Wygląda na to, że na pęknięcie bańki na tym rynku będziemy musieli jeszcze poczekać. Ciągle popyt kreuje perspektywa otwarcia polskiego rynku dla klientów z innych krajów Unii. Ma to nastąpić w maju 2016.

 • Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej, znajdującej się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych, przysługuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 19 października 1991(...) 14 dni przed datą ustalonego przetargu lub planowanym terminem sprzedaży w innym trybie niż przetarg. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ANR, po cenie ustalonej w sposób określony w ustawie...

 • Na rynku gruntów rolnych rozmiar ma znaczenie

  Duże działki rolne drożeją dwa razy szybciej niż małe - wynika z danych GUS. W efekcie w ciągu 10 lat przeciętny hektar w Dolnośląskiem, Lubuskiem, Opolskiem czy Warmińsko-Mazurskiem zdrożał o ponad 500-600 proc. W tym samym czasie w Małopolskiem i Śląskiem, a więc województwach o małych gospodarstwach rolnych, ziemia zdrożała o mniej niż 300 proc.