• Informacje na temat:

  cena 1 kw energa

Artykuły na temat: cena 1 kw energa
 • Domowe opłaty Od 1 lipca u czterech głównych sprzedawców będziemy mniej płacić za energię elektryczną. Z tej obniżki skorzysta blisko 13 mln gospodarstw domowych. Zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki w drugim półroczu 2013 r. średnio cena energii spadnie o 4,25 proc., co (po uwzględnieniu opłat dystrybucyjnych) przekłada się na spadek wysokości rachunku za energię o 2,3

 • Alicja Barbara Klimiuk pełni obowiązki prezesa Energi

  Rada nadzorcza Energi powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Energi Alicji Barbarze Klimiuk w związku z rezygnacją prezesa Daniela Obajtka.

 • ...ceną, jednostką miary, do której odnosi się podana cena, oraz nazwą producenta. Jak rozpoznać produkty „eko” Prawo wymaga, by pacz kowane produkty ekolo giczne były odpowiednio oznakowane. Od...

 • W trzecim kwartale 2016 roku Grupa Energa zanotowała wyższy zysk netto, stabilne wyniki w kluczowym Segmencie Dystrybucji oraz wzrost sprzedaży energii elektrycznej. Na niższe przychody i poziom EBITDA wpływ miały głównie historycznie niskie ceny zielonych certyfikatów oraz utrata wsparcia dla elektrowni wodnej we Włocławku. Energa skupia się na optymalizacji działania: rozpoczęła wdrażanie

 • Raport bieżący nr 16/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd ENERGA SA informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego...

 • Dobre wyniki finansowe za 2015 rok we wszystkich obszarach działalności Grupy Energa i kolejna poprawa rezultatów w kluczowym dla osiąganych zysków Segmencie Dystrybucji. Zarząd Energa SA przedstawił sprawozdanie finansowe za ubiegły rok.

 • Energa i Enea zamierzają współpracować przy przygotowaniu, realizacji i eksploatacji nowoczesnego bloku węglowego klasy 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka. Prezesi zarządów obu spółek podpisali w poniedziałek list intencyjny w tej sprawie. W celu optymalizacji kosztów eksploatacyjnych elektrowni Energa podpisała także list intencyjny z Polską Grupą Górniczą dotyczący długoterminowych dostaw węgla

 • Raport bieżący nr 11/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd ENERGA SA ("Spółka", "ENERGA”) informuje, że agencja ratingowa...

 • Grupa Energa uzyskała na bardzo korzystnych warunkach finansowanie w wysokości 300 mln euro w formie 10-letnich euroobligacji. Po intensywnym europejskim roadshow zamknięta została księga popytu. Skala zainteresowania inwestorów przekroczyła czterokrotnie kwotę oferowanych obligacji.

 • Analitycy DM BZ WBK w raporcie z 14 grudnia obniżyli rekomendację dla Energi do "sprzedaj" z "kupuj", a cenę docelową akcji tej spółki zmniejszyli do 12,7 z 13,60 zł z poprzedniego raportu w listopadzie.