• Informacje na temat:

    cena akcji puławy

Artykuły na temat: cena akcji puławy
  • DM BOŚ, w raporcie z 26 kwietnia, obniżył cenę docelową akcji Puław z 207,4 do 197 zł i zachował rekomendację "trzymaj".

  • Analitycy DM BDM, w raportach z 28 lutego, podnieśli rekomendację dla Puław do "kupuj" z "trzymaj" wcześniej. Cenę docelową akcji spółki podniesiono do 138 zł z 105 zł wcześniej. Rekomendacja dla Polic została podtrzymana na poziomie "redukuj", a cenę docelową obniżono do 14,8 zł, z 15,3 zł wcześniej.

  • DM BOŚ, w raporcie z 7 lipca, podwyższył rekomendację dla Puław do "kupuj" z "trzymaj", podnosząc jednocześnie cenę docelową dla akcji spółki do 213 zł ze 188,5 zł.

  • DM BDM, w raporcie z 28 lipca, podniósł rekomendację dla Grupy Azoty z "redukuj" do "akumuluj" i dla Puław z "akumuluj" do "kupuj" oraz podtrzymał zalecenie "trzymaj" dla akcji Polic.

  • Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 5 lipca, podnieśli rekomendację dla akcji Polic do "kupuj" ze "sprzedaj", podwyższając cenę docelową do 24 zł z 15,6 zł wcześniej.

  • W raporcie z 30 października Haitong Bank podtrzymuje rekomendację SPRZEDAJ dla Bogdanki i obniża cenę docelową akcji spółki z 31,94 PLN do 29,56 PLN. Zgodnie z oczekiwaniami analityków, dwie trzecie akcji Bogdanki zostały nabyte przez Enea (ENEA PW, nie posiada ratingu).

  • DM BDM, w raporcie z 28 lipca, podtrzymał zalecenie "trzymaj" dla akcji Polic.

  • Raport bieżący nr 55/2018 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent”,...