• Informacje na temat:

  cena emisyjna gpw

Artykuły na temat: cena emisyjna gpw
 • Zarząd ATAL S.A. w związku z ofertą publiczną ustalił cenę emisyjną oferowanych akcji na 22 zł. W czwartek 28 maja br. ruszają także zapisy na oferowane papiery. Będą przyjmowane do 2 czerwca br. Zapisy prowadzi Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

 • Po przeprowadzeniu budowy księgi popytu, ostateczna cena akcji Wittchen oferowanych w ramach publicznej oferty została ustalona na 17 zł, a ostateczną liczbę akcji oferowanych wyznaczono na 3,25 mln szt. Łączna wartość oferty wyniesie zatem ponad 55 mln zł. Inwestorom indywidualnym przydzielonych zostanie 250 tys. akcji.

 • Cena maksymalna akcji w ofercie publicznej Wirtualna Polska Holding została ustalona na 37 zł - podała spółka w prospekcie. Spółka oraz główny akcjonariusz zaoferują łącznie 14,8 mln akcji spółki. Z emisji nowych akcji Wirtualna Polska chce pozyskać 80-100 mln zł, które mają trafić na akwizycje oraz częściową spłatę długu.

 • Spółka Private Equity Managers S.A. (dalej: PEManagers) opublikowała prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną sprzedaży do 411.863 akcji ("akcje oferowane"), stanowiących 12,35 proc. w kapitale zakładowym spółki, należących do subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonym w MCI.PrivateVentures FIZ oraz dopuszczeniem wszystkich akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym.

 • Walne Zgromadzenie Skystone Capital SA zadecydowało o emisjach nowych akcji spółki. Dzięki emisjom akcji serii B i C do firmy może wpłynąć do 28,8 mln zł, natomiast seria D zostanie skierowana do akcjonariuszy spółki MDI, w zamian za 100 proc. jej akcji. W efekcie MDI będzie mogła wejść na główny parkiet GPW w Warszawie, poprzez odwrotne przejęcie.

 • Na maksymalnym poziomie 10,3 zł ustalona została cena emisyjna akcji Selvity. Oznacza to, że wartość oferty - w skład której wchodzą wyłącznie akcje nowej emisji - wyniesie 27,3 mln zł.

 • Kurs akcji biotechnologicznej spółki NanoGroup wzrósł w debiucie na GPW o 5,26 proc. do 5 zł.

 • Obligacje serii D dla inwestorów instytucjonalnych sprzedały się z dużym sukcesem. Inwestorzy zadeklarowali chęć objęcia ponad dwukrotnie więcej obligacji serii D aniżeli oferowane przez GPW. Ostatecznie przydzielono maksymalną liczbę 600 000 obligacji serii D.

 • W ramach pierwszej oferty publicznej Idea Bank S.A. zaoferuje do 20 mln nowych akcji. Oferta publiczna obejmie także do 7 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy banku (tj. około 10 proc. posiadanego przez nich obecnie pakietu), przy czym w pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą akcje nowej emisji.

 • Oferta publiczna obejmuje wyłącznie akcje AAT Holding sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy, którzy łącznie mogą zaoferować do 3.997.536 akcji AAT Holding. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 10 do 21 września br., po cenie maksymalnej równej 30 zł za akcję. Cena akcji spółki zostanie ustalona w wyniku budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych od 9 do 21 września.