• Informacje na temat:

  centrozłom

Artykuły na temat: centrozłom
 • Raport 64/2001 Zarząd STALEXPORT SA informuje, że w dniu 4 października 2001 otrzymał kopię Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 28 września...

 • Zarząd STALEXPORT SA informuje, że w dniu 17 października 2001r.otrzymał kopię Postanowienia Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy Wydział XVII Gospodarczy...

 • Zarząd STALEXPORT SA informuje, iż dnia 14.08.2001 r. Spółka otrzymała informacje od Spółek zależnych ZŁOMHUT Sp. z o.o. w Przyborowie i Huta Ostrowiec...

 • Uchwała nr 35 w sprawie zbycia nieruchomości nabytych od Spółki Centrozłom Warszawa z siedzibą w Warszawie Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek...

 • Zarząd Stalexport SA podaje do publicznej wiadomości, iż dnia 04.04.2001 r. likwidator - pani mecenas Anna Górska-Ucinyk w imieniu Spółki PPiOZ ZŁOMHUT...

 • Zarząd Impexmetal S.A. informuje, iż: w dniu dzisiejszym Spółka została powiadomiona o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy...

 • W nawiązaniu do Raportu 21/2001 z dnia 05.04.2001r. Zarząd STALEXPORT SA informuje, że dnia 25 marca otrzymaliśmy Postanowienie Sądu Rejonowego, Wydział...

 • Zarząd Impexmetal S.A. informuje, iż: w dniu 1.03.2002 r. zawarta została umowa o zbyciu posiadanych przez Impexmetal S.A. wszystkich akcji spółki zależnej...

 • Raport bieżący nr 69/2009 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe COGNOR S.A. informuje, iż Zarząd Emitenta...

 • W uzupełnieniu do przekazanego na giełdę raportu półrocznego SA-P 2001, Zarząd Stalexport SA wyjaśnia, iż różnica pomiędzy wynikiem finansowym wykazanym...