• Informacje na temat:

  certyfikaty inwestycyjne

Artykuły na temat: certyfikaty inwestycyjne
 • Certyfikaty w dobrej cenie

  Choć dziś posiadanie takich kwalifikacji jest mile widziane w oczach pracodawców, to wymóg ten może stać się standardem już w ciągu najbliższych kilku lat, zwłaszcza na stanowiskach menadżerskich. Praktycznie moda na międzynarodowe certyfikaty trwa zaledwie dobrych kilka lat, jednak zagranicą trend ten obserwowany jest już od dużo dłuższego czasu. Postępująca na świecie globalizacja powoduje...

 • Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent"), informuje, iż w dniu 29.10.2015 roku Emitent złożył zapis na 244.830 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii...

 • Zmiany w licencjonowaniu zawodów maklera i doradcy

  Przedstawiciele instytucji działających na rynku kapitałowym rozmawiają z resortem finansów i KNF w sprawie licencji dla maklerów i doradców inwestycyjnych. Jeśli dojdzie do porozumienia, certyfikaty będą udzielane przez instytucje finansowe, a nie jak dotychczas - przez państwo.

 • Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent"), informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2017 roku Emitent złożył zapis na 35 165 (trzydzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt...

 • Wkrótce uwolnią dwa zawody?

  ...nowo powstały Instytut Rynku Kapitałowego (IRK). Miałby on organizować szkolenia kończące się egzaminem. Na jego podstawie byłyby wydawane certyfikaty, które zastąpiłyby obecne licencje. Wspólny...

 • Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent"), informuje, iż w dniu 12 lutego 2018 roku Emitent złożył zapis na 48 379 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta...

 • ...inwestycyjne oferowane przez bank, takie, które nie są typowymi lokatami – np. lokaty z funduszem, polisy lokacyjne czy certyfikaty depozytowe. Warto przed podpisaniem umowy zapytać, czy dany produkt...

 • Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent"), informuje, iż w dniu 25 maja 2018 roku Emitent złożył zapis na 28 089 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt...

 • Certyfikat to droga do międzynarodowej kariery

  .... Czy w Polsce certyfikaty w istotny sposób wyróżniają kandydatów na rynku pracy? Czy jest to faktycznie duży atut, jeśli szuka się pracy? - Myślę, że certyfikaty odróżniają tych kandydatów, co do(...) z certyfikatem, gdyż potwierdził on swoje umiejętności w obliczu obiektywnej komisji. Certyfikat jest więc często elementem, który przechyla szalę na korzyść kandydata, który go posiada. Które certyfikaty są...

 • W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie zapisu na certyfikaty inwestycyjne funduszu sekurytyzacyjnego, Zarząd...