• Informacje na temat:

  cesja

Artykuły na temat: cesja
 • Cesja książeczki mieszkaniowej

  ...bliskiemu, kto jest w stanie poczynić inwestycje niezbędne do premiowanej likwidacji starej książeczki mieszkaniowej. Cesja jest możliwa tylko w bliskiej rodzinie: między małżonkami (nawet(...) mieszkaniową. Cesja kosztuje 70 zł. Nie jest to darowizna, więc nie płaci się podatku.

 • Zarząd spółki Venture Capital Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 maja 2016 r. otrzymał od jednego z głównych akcjonariuszy zawiadomienie o cesji...

 • Cesja książeczki mieszkaniowej

  ...z książeczek należących do rodziców, trzeba tylko dokonać ich cesji. Taka cesja możliwa jest między członkami najbliższej rodziny: małżonkami (również rozwiedzionymi), rodzicami i dziećmi (również...

 • Cesja, czyli przeniesienie prawa do nieruchomości, to rodzaj transakcji czasem spotykany, zwłaszcza w kontekście atrakcyjnych obiektów, gdzie mieszkania są już wykupione. W takiej sytuacji cedent przekazuje cesjonariuszowi wierzytelność przysługującą mu wobec dłużnika - w naszym przypadku dewelopera.

 • 1 Prawa do wkładu możesz przekazać małżonkowi, dzieciom (również pasierbom), wnukom i rodzeństwu (także przyrodniemu). 2 Gdy...

 • Raport bieżący nr 34/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Prima Park S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportu ESPI nr...

 • ...przepadną. 5 Prawo do premii gwarancyjnej można także scedować na kogoś z rodziny. Taka cesja kosztuje 70 zł.

 • Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Spółka) informuje o zawarciu w dniu 10 czerwca 2015 roku umowy sprzedaży wierzytelności w wysokości: 531.206,37 PLN. Wierzytelność...

 • ...), wnuków, rodzeństwa rodzonego i przyrodniego, macochy, ojczyma, pasierba. Cesja dokonywana jest od ręki, trzeba tylko przedstawić dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa. Kosztuje 70 zł. Nie...

 • Cesja na rzecz banku - co to takiego?

  Udzielając klientowi kredytu, bank zobowiązany jest zabezpieczyć jego spłatę. Jednym z zabezpieczeń wymaganych przez bank jest ubezpieczenie - może to być ubezpieczenie na życie klienta lub, w przypadku kredytów hipotecznych, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.