• Informacje na temat:

  chorobowe a zus

Artykuły na temat: chorobowe a zus
 • ...otrzymać wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Przez pierwszych 33 dni w roku pensję za czas choroby (wynagrodzenie chorobowe) finansuje pracodawca. Za kolejne dni (czyli od 34. dnia choroby w roku) otrzymamy zasiłek chorobowy z ZUS. Po ukończeniu 50. r.ż. pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe przez 14 dni, a zasiłek chorobowy dostajemy od ZUS od 15. dnia choroby. – Czy ten...

 • Przekazanie płatności zasiłku chorobowego do ZUS

  Gdy osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu stanie się niezdolna do pracy z powodu choroby, może - po spełnieniu określonych warunków - korzystać z zasiłku chorobowego. Płatnik składek wypłaca to świadczenie tylko wówczas, gdy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób i to wyłącznie osobom pozostającym w ubezpieczeniu. W pozostałych przypadkach, w tym za okres po ustaniu

 • ...daty na zwolnieniu, obniży wynagrodzenie chorobowe o 25 proc. Wysokość pensji Na zwolnieniu lekarskim przysługuje ci 80 proc. wynagrodzenia (zasiłku) chorobowego. Wyjątki: – 100 proc(...) Pracodawca i ZUS mają prawo sprawdzić, czy twoje zwolnienie lekarskie jest zasadne. W jaki sposób? Możesz być wezwana na spotkanie z lekarzem orzecznikiem ZUS (zbada cię, sprawdzi dokumentację medyczną...

 • ZUS wypłaci chorobowe za granicą

  Zasiłek macierzyński i inne świadczenia mogą być wypłacane w innym kraju, niż zostały nabyte do nich prawa - tłumaczą przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • ...spełnione pewne warunki. Zasiłek chorobowy byłym pracownikom przysługuje, jeśli za chorowali w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego (czyli zwolnienia z pracy). Drugi warunek to czas(...) objawy ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby. Wówczas otrzymamy zasiłek, jeśli zachorujemy w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego. Zasiłku...

 • Zmiana etatu a podstawa świadczeń chorobowych

  Wysokość świadczeń chorobowych ustalana jest jako odpowiedni procent podstawy ich wymiaru. Stanowi ją wypłacone pracownikowi wynagrodzenie za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy. W zależności od długości zatrudnienia u danego pracodawcy podstawa ustalana jest z okresu wynoszącego od 1 miesiąca do 12 miesięcy. Dla prawidłowego ustalenia wysokości świadczenia nie bez znaczenia pozostaje jednak okoliczność dotycząca zmiany wymiaru czasu pracy pracownika.

 • Zwolnienie chorobowe, prawa i obowiązki

  ...– nadal jest chroniony przed zwolnieniem z pracy. O długości świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS. Może ono jednak trwać maksymalnie 3 miesiące. Po takim okresie nieobecności(...) zakładu pracy w ciągu 7 dni, bo na tej podstawie wypłaci on wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy (w przeciwnym razie zasiłek chorobowy zostanie obniżony o 25 proc.). Zasiłek chorobowy wynosi 80

 • ZUS zabrał się za symulantów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdza zasadność zwolnień lekarskich i wydaje decyzje o wstrzymaniu wypłaty chorobowego.

 • ...zatrudnienia. Przez pierwsze 33 dni zwol nienia w roku kalendarzowym wynagrodzenie za czas choroby płaci praco- dawca (14 dni, jeśli ukoń czyłaś 50 lat). Za kolejne dni – ZUS. Świadczenie chorobowe w obu(...) o nieobecności może pani powiadomić telefonicznie, mailem, pocztą lub przez inną osobę. Na dostarczenie zwolnienia lekarskiego ma pani 7 dni. Jeśli się pani spóźni, świadczenie chorobowe ulegnie...

 • Świadczenia chorobowe dla pracownika po wypadku w drodze do pracy lub z pracy

  Gdy pracownik w czasie drogi do lub z pracy ulegnie wypadkowi, w wyniku którego stanie się niezdolny do pracy, może liczyć na wypłatę "chorobówki" bez okresu wyczekiwania i to w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Zdarzenie musi być jednak odpowiednio udokumentowane i uznane za wypadek w drodze do lub z pracy. W takiej sytuacji nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie, a ewentualne świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest już na ogólnych zasadach.