• Informacje na temat:

  co to jest zysk netto

Artykuły na temat: co to jest zysk netto
 • Na koniec października zysk netto górnictwa blisko 775 mln zł

  ...774,7 mln zł netto zarobiły w ciągu dziesięciu miesięcy tego roku spółki węglowe należące do Skarbu Państwa. W tym samym czasie zeszłego roku ich strata wyniosła 252 mln zł - wynika z danych Ministerstwa Gospodarki.

 • Grupa Famur podsumowała trzy kwartały 2015 roku osiągając w tym okresie skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 615,2 mln zł (wzrost o 36,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku). Zysk netto Grupy w pierwszych dziewięciu miesiącach br. wyniósł 44,2 mln zł, a EBITDA 144,7 mln zł.

 • Samozatrudnienie - zestawienie zysków i strat

  ...%? Ratunek przychodzi ze strony opodatkowania liniowego działalności. Jest to korzystne rozwiązanie, ale niedostępne dla tych podatników, którzy uzyskują w roku podatkowym przychody ze świadczenia na(...) 2012, wybierając od razu formę podatku liniowego. Przy tej formie opodatkowania faktura jest wystawiana na kwotę netto 1937,65 zł. Kalkulacja strat W powyższych kalkulacjach nie zostały...

 • JR HOLDING, spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., wypracowała w 2015 r. skonsolidowany zysk netto w kwocie 6,6 mln zł i w porównaniu do wcześniejszego roku, w którym wyniósł on 2,6 mln zł, wzrósł o ponad 154% (przy przychodach netto ogółem 12,8 mln zł na koniec 2015 roku, wobec 6,7 mln zł na koniec 2014 roku). Był to tym samym najlepszy rok dla Emitenta w całej jego historii.

 • Ministerstwo Finansów zapowiedziało nowy podatek. Projekt jest w trakcie konsultacji, które mogą zadecydować o jego przyszłym kształcie.

 • BZ WBK szacuje, że podatek od klientów banków pomniejszy zysk netto w 2016 r. o ok 405 mln zł

  BZ WBK szacuje, że podatek od klientów banków pomniejszy zysk netto tej instytucji w 2016 r. o około 405 mln zł. Czy stracą na tym właśnie klienci? Prezesem BZ WBK był wicepremier Mateusz Morawiecki.

 • Sondaż Deutsche Bank: Zamożność po polsku - co to znaczy dobrze zarabiać nad Wisłą

  Od 10 do 19 tys. zł netto - tyle zdaniem Polaków powinna zarabiać osoba, którą można już uznać za zamożną. W porównaniu z innymi europejskimi krajami, w Polsce takich osób wciąż jest stosunkowo niewiele. Biorąc jednak pod uwagę, że nasze społeczeństwo stopniowo się bogaci, można liczyć, że z każdym rokiem grono to będzie rosło.

 • Zysk netto PKN Orlen przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w II kw. tego roku 1,37 mld zł i był niższy od konsensusu rynkowego na poziomie 1,98 mld zł.

 • Polska placa jest chora?

  Płaca minimalna w Polsce jest jedną z najniższych w Europie. Za nami jest tylko Bułgaria i Litwa. Co więcej, prawie 44 proc. Polaków zarabiało poniżej 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto.

 • Zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale 2016 roku 656 mln zł wobec 1.029 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie. Po trzech kwartałach zysk netto jednostki dominującej wyniósł 1.202 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami.