• Informacje na temat:

  compensa

Artykuły na temat: compensa
 • Tych wypadków przy pracy można było uniknąć!

  Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Compensa TU SA Vienna Insurance Group. Aby zobrazować problem, towarzystwo ubezpieczeń Compensa podało pięć rzeczywistych przykładów szkód, które(...). Opr. KM Źródło: Compensa TU i Vienna Insurance Group...

 • Ranking 2017: jakość danych w bazie UFG

  PZU, Link4 i Compensa znalazły się na czele w rankingu jakości danych przesyłanych do ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w 2017 roku*.

 • ...stosowała Compensa TU Vienna Insurance Group; UOKiK nałożył za to na firmę karę w wysokości 5,3 mln zł. Decyzję tę podtrzymał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 • Raport bieżący nr 28/2014 Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Spółki Korporacja Budowlana...

 • Zakres polisy może obejmować koszt wykonania duplikatów dokumentów, zakupu i montażu nowych zamków w drzwiach, zwrot wartości skradzionej torebki oraz znajdujących się w niej przedmiotów, np. telefonu. Cena ubezpieczenia damskiej torebki nie jest wysoka – wynosi kilkadziesiąt złotych rocznie. Odszkodowanie za skradzioną torebkę uzyskamy m.in. z ubezpieczenia PZU DOM Plus, Compensa Rodzina...

 • Raport bieżący nr 9/2014 Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Progres Investment S.A....

 • ..., Europa, Open Life, Nordea, Allianz, Compensa, AXA i Generali. Prowadzi je warszawska kancelaria Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy – www.lwb.com.pl (zakładka pozwy zbiorowe), telefon: 22 826

 • Zarząd Progres Investment S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że powziął wiadomość o wyznaczeniu na dzień 13 sierpnia 2015r. terminu posiedzenia...

 • ...oferujących polisolokaty: Allianz, Aviva, Nationale Nederlanden (dawny ING TUnŻ), MetLife, PKO Życie (dawna Nordea Życie), PZU Życie, Axa, Europa, Pramerica, Ergo Hestia, UNIQA, WARTA, Aegon, Compensa...

 • Zarząd Progres Investment S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 6 lipca 2015r. powziął wiadomość o wyznaczeniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie...