• Informacje na temat:

  cv klauzula

Artykuły na temat: cv klauzula
 • O tym, czy zapisy zawarte w umowach nie naruszają naszych interesów i nie są sprzeczne z dobrymi obyczajami, będzie decydował prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK-u). Wcześniej badał to Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). Jeśli stwierdził, że jakiś zapis jest niezgodny z przepisami, orzekał, że jest to klauzula niedozwolona. Z mocy prawa przestawała ona obowiązywać...

 • W życie wchodzi klauzula przeciw unikaniu opodatkowania

  Od dziś obowiązuje klauzula generalna przeciwko unikaniu opodatkowania. Takie rozwiązanie stosuje się w wielu krajach Unii Europejskiej. Urzędnicy będą sprawdzać korzyści podatkowe, które przekraczają 100 tysięcy złotych.

 • .... – Nie wiem tylko, co bym mogła zrobić, gdyby ta skarga nie odniosła skutku... Prawniczka poinformowała ją, że klauzula sumienia dotyczy tylko pojedynczego lekarza, a nie całej placówki medycznej...

 • Klauzula obejścia prawa podatkowego - ratunek czy balast?

  Klauzula obejścia ma być stosowana tylko wtedy, gdyby korzyść uzyskana przez podatnika w wyniku kwestionowanych przez fiskusa sztucznych czynności, przekroczy kwotę 100 tys. zł.

 • Niektóre media straszą nas nowymi przepisami skarbowymi. Owszem urzędnicy skarbowi zyskali kolejną broń przeciwko podatnikom, ale nie dotyczy ona przeciętnego Kowalskiego. Klauzula generalna przeciwko unikaniu opodatkowania ma zastosowanie jedynie przy korzyściach podatkowych, które przekraczają 100 tysięcy złotych. Tak więc dotyczy jedynie bardzo zamożnych osób oraz większych firm...

 • Zasady stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania to kolejny sposób na uszczelnienie systemu podatkowego, a przez to na wzrost dochodów budżetowych. Rozwiązanie to daje podstawę do zniwelowania korzyści podatkowych uzyskanych w wyniku stosowania sztucznych konstrukcji prawnych - zgodnych z prawem cywilnym lub handlowym, ale sprzecznych z celem przepisów podatkowych. Podatnicy mogą zminimalizować ryzyko

 • §„Cena podana w niniejszej umowie może ulec zmianie w wyniku decyzji producenta”. Zgodnie z Kodeksem cywilnym niedozwolona jest zmiana ceny zapisanej...

 • Klauzula sumienia dla przedsiębiorcy?

  Odmowa wykonania usługi ze względu na poglądy klienta może skończyć się ukaraniem. Odpowiedzialności nie poniesie jednak osoba, która ukryje swoją prawdziwą motywację.

 • § „Powierzchnia lokalu może ulec zmianie nie więcej niż o 5% (pięć procent) i w takim przy padku uważa się, że lokal wykonano zgod nie z niniejszą umową i stronom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy z powołaniem się na tę okoliczność”.

 • Sposoby na klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowani

  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ma niwelować korzyści podatkowe uzyskane w wyniku sztucznych działań sprzecznych z przedmiotem lub celem przepisów podatkowych. Przed jej stosowaniem chroni opinia zabezpieczająca. Od niedawna istnieje możliwość cofnięcia skutków unikania opodatkowania po uzgodnieniu warunków z Szefem KAS.