• Informacje na temat:

  czas na wystawienie faktury

Artykuły na temat: czas na wystawienie faktury
 • Chcę wystąpić o przyznanie alimentów dla córki. Wiem, że jako dowód na ponoszone koszty jej utrzymania powinnam przedstawić w sądzie imienne faktury. Trudno jednak w osiedlowym sklepie codziennie brać faktury za kupiony chleb lub pieczywo. Co mam więc zrobić? Anna z Poznania...

 • Faktura tradycyjna, przesłana mailem lub jej duplikat - w każdym z tych przypadków przedsiębiorca posiada prawo do odliczenia VAT-u. Termin skorzystania z tego prawa jest w każdym z przypadków taki sam. Warto natomiast pamiętać, aby niezależnie od swojej formy, faktura spełniała ustawowe warunki.

 • Odpowiedzialność za błędne faktury

  Za nieprawidłowo wystawione faktury grozi odpowiedzialność karno-skarbowa. Skutki zależą od rodzaju błędu. Jednym z częściej popełnianych błędów jest nierzetelność, która oznacza niezgodność(...) czynność, która nie miała miejsca. Jeżeli syn celowo wystawiał fikcyjne faktury, to jego czyn może zostać zakwalifikowany jako przestępstwo z art. 62 kodeksu karnego skarbowego. Może za nie zostać...

 • E-faktury wystawiane przez podatników

  W obrocie gospodarczym e-faktury stanowią bardzo powszechną formę dokumentowania transakcji przez podatników VAT. Fakturę uznaje się za elektroniczną, jeżeli została wystawiona oraz otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Obowiązkiem podatnika wystawiającego e-faktury jest zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

 • ...ich honorować. Zupełnie niesłusznie. Wyjaśniamy zatem, czym są e-faktury i dlaczego warto z nich korzystać. Dlaczego tak ważne jest, byśmy się do nich przyzwyczaili i je zaakceptowali? Unia Europejska chce w najbliższych latach wprowadzić przepisy, które sprawią, że e-faktury staną się głównym systemem fakturowania w Europie. Korzystanie z tradycyjnych dokumentów stanie się nieopłacalne i dla...

 • Faktury korygujące w podatku dochodowym

  W firmowej rzeczywistości różne zdarzenia gospodarcze mogą powodować konieczność wystawienia faktur korygujących. Zarówno przedsiębiorca, który je wystawia, jak i ten, który je otrzymuje ma obowiązek prawidłowego rozliczenia ich w podatku dochodowym.

 • ...do końca kwietnia 2009 r., a związane z nim rachunki będzie można wyrzucić dopiero po 31 grudnia 2014 r. Gromadzimy kopie złożonych zeznań, rachunki i faktury, na podstawie których korzystaliśmy(...) rat przechowujemy aż do momentu otrzymania z banku zaświadczenia potwierdzającego, że uregulowaliśmy swoje zobowiązania. Należy się o takie pismo upomnieć, jeśli bank zwleka z wystawieniem. Trzymamy je...

 • Duplikaty faktur w świetle przepisów o VAT

  Podstawą do odliczenia podatku naliczonego jest, co do zasady, faktura. Podczas kontroli podatnik jest zobowiązany ją okazać w celu udowodnienia prawa do odliczenia wynikającego z niej VAT. W praktyce zdarza się, że faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie. Wówczas podatnik musi wystąpić o jej duplikat.

 • Pracodawcy muszą zapewniać pracownikom zarówno wodę zdatną do picia, jak również w określonych warunkach napoje i posiłki regeneracyjne. Zwłaszcza w okresie letnim zapewnienie wody np. w piekarniach, kuchniach, czy też na budowach staje się szczególnie istotne, czasami jej brak może nawet uniemożliwiać pracę.

 • Lewe faktury - zakaz prowadzenia działalności gospodarczej!

  Ministerstwo Finansów podjęło kolejne działania, które mają na celu walkę z oszustami podatkowymi. W zmniejszeniu liczby przestępstw podatkowych pomóc ma zmiana przepisów, która pozwoli sądowi orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wobec przedsiębiorców posługujących się fałszywymi fakturami. Ta kara ma zostać wprowadzona przygotowywaną przez resort sprawiedliwości nowelizacją Kodeksu karnego skarbowego.