• Informacje na temat:

  czas na wystawienie faktury

Artykuły na temat: czas na wystawienie faktury
 • Chcę wystąpić o przyznanie alimentów dla córki. Wiem, że jako dowód na ponoszone koszty jej utrzymania powinnam przedstawić w sądzie imienne faktury. Trudno jednak w osiedlowym sklepie codziennie brać faktury za kupiony chleb lub pieczywo. Co mam więc zrobić? Anna z Poznania...

 • Faktura tradycyjna, przesłana mailem lub jej duplikat - w każdym z tych przypadków przedsiębiorca posiada prawo do odliczenia VAT-u. Termin skorzystania z tego prawa jest w każdym z przypadków taki sam. Warto natomiast pamiętać, aby niezależnie od swojej formy, faktura spełniała ustawowe warunki.

 • Odpowiedzialność za błędne faktury

  Za nieprawidłowo wystawione faktury grozi odpowiedzialność karno-skarbowa. Skutki zależą od rodzaju błędu. Jednym z częściej popełnianych błędów jest nierzetelność, która oznacza niezgodność(...) czynność, która nie miała miejsca. Jeżeli syn celowo wystawiał fikcyjne faktury, to jego czyn może zostać zakwalifikowany jako przestępstwo z art. 62 kodeksu karnego skarbowego. Może za nie zostać...

 • E-faktury wystawiane przez podatników

  W obrocie gospodarczym e-faktury stanowią bardzo powszechną formę dokumentowania transakcji przez podatników VAT. Fakturę uznaje się za elektroniczną, jeżeli została wystawiona oraz otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Obowiązkiem podatnika wystawiającego e-faktury jest zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

 • ...ich honorować. Zupełnie niesłusznie. Wyjaśniamy zatem, czym są e-faktury i dlaczego warto z nich korzystać. Dlaczego tak ważne jest, byśmy się do nich przyzwyczaili i je zaakceptowali? Unia Europejska chce w najbliższych latach wprowadzić przepisy, które sprawią, że e-faktury staną się głównym systemem fakturowania w Europie. Korzystanie z tradycyjnych dokumentów stanie się nieopłacalne i dla...

 • Faktury korygujące w podatku dochodowym

  W firmowej rzeczywistości różne zdarzenia gospodarcze mogą powodować konieczność wystawienia faktur korygujących. Zarówno przedsiębiorca, który je wystawia, jak i ten, który je otrzymuje ma obowiązek prawidłowego rozliczenia ich w podatku dochodowym.

 • ...do końca kwietnia 2009 r., a związane z nim rachunki będzie można wyrzucić dopiero po 31 grudnia 2014 r. Gromadzimy kopie złożonych zeznań, rachunki i faktury, na podstawie których korzystaliśmy(...) rat przechowujemy aż do momentu otrzymania z banku zaświadczenia potwierdzającego, że uregulowaliśmy swoje zobowiązania. Należy się o takie pismo upomnieć, jeśli bank zwleka z wystawieniem. Trzymamy je...

 • Czy faktury elektroniczne można przechowywać w formie papierowej?

  Tak. Można przechowywać faktury elektroniczne w formie papierowej.

 • Pracodawcy muszą zapewniać pracownikom zarówno wodę zdatną do picia, jak również w określonych warunkach napoje i posiłki regeneracyjne. Zwłaszcza w okresie letnim zapewnienie wody np. w piekarniach, kuchniach, czy też na budowach staje się szczególnie istotne, czasami jej brak może nawet uniemożliwiać pracę.

 • Centralny Rejestr Faktur, czyli JPK drugiej generacji

  Obecnie trwają intensywne prace nad zwiększeniem funkcjonalności tej aplikacji i utworzeniem kolejnego modułu - Centralnego Rejestru Faktur, który będzie zbierał informacje o fakturach wystawionych przez wszystkie podmioty obrotu gospodarczego, przesyłane do MF za pomocą plików elektronicznych.