• Informacje na temat:

  dane gus budownictwo

Artykuły na temat: dane gus budownictwo
 • GUS: Najkrócej pomagający członkowie rodzin

  Zatrudniony w sektorze prywatnym pracuje przeciętnie 39 godzin tygodniowo. Ten z sektora publicznego - o dwie godziny mniej. W jakich branżach pracuje się najlżej? Główny Urząd Statystyczny opublikował raport "Aktywność ekonomiczna ludności Polski". Najnowsze dane dotyczą IV kwartału 2015 r. Ilu nas pracuje?

 • Budownictwo mieszkaniowe z sygnałami euforii

  Ostatnia w roku bieżącym informacja GUS, komunikująca dane budownictwa mieszkaniowego w okresie od stycznia do listopada, już po raz kolejny nie sygnalizuje charakterystycznego dla końcówki roku sezonowego spowolnienia aktywności budowlanej deweloperów. Co więcej, prezentowane dane wskazują na coś wręcz odwrotnego - kolejną fazę przyśpieszenia, które tym razem zaczyna nosić typowe znamiona

 • Brak pracowników hamuje polskie budownictwo. Części projektów drogowych może się nie udać zrealizowa

  .... Produkcja budowlano-montażowa od początku roku notuje rekordowe wyniki. Jak podaje GUS, w czerwcu produkcja obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym była o 24,7 proc. wyższa niż(...) zezwolenia na pracę dla obcokrajowca bez testu rynku pracy. To o tyle istotne, że budownictwo jest branżą zatrudniającą najwięcej pracowników z Ukrainy. W 2017 roku złożono 214 tys...

 • Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach

  W lutym dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych sekcji zgłaszają korzystne oceny koniunktury, lepsze od formułowanych przed miesiącem. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę pozytywnie, lepiej niż w styczniu br., a także w lutym ostatnich ośmiu lat. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa zgłaszają oceny koniunktury mniej pesymistyczne niż przed miesiącem i w lutym ostatnich ośmiu lat.

 • ​GUS: Na koniec I kwartału br. było 119,5 tys. wolnych miejsc pracy

  ...utworzonych miejsc pracy" - podał urząd. Zgodnie z danymi GUS w I kw. 2017 roku utworzono o 88,9 proc. więcej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 17,7 proc. więcej niż w I kwartale(...) statystycznych. Według GUS wolne miejsca pracy koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (90,8 proc.) oraz w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (39,9 proc.) i do 9 osób (39,5 proc...

 • Mniejsza liczba mieszkań oddanych do użytkowania w styczniu nie oznacza, że branża budowlana rozpoczyna zwijanie interesów. Gdy spojrzeć na dane w dłuższym terminie, okazuje się, że po zagregowaniu ich w okresy 12-miesięczne, w ciągu roku liczba oddanych lokali wzrosła o 6,7 proc.

 • GUS: W ubiegłym roku zarejestrowano ponad 88 tysięcy wypadków przy pracy

  ...- informuje "Koalicja Bezpieczni w Pracy". Płynące z GUS informacje dotyczące wypadków śmiertelnych i ciężkich nie są optymistyczne. Pierwsza kategoria zanotowała wzrost o ok. 12 proc., natomiast(...) odpadami i ściekami oraz górnictwo i wydobywanie. Najniższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcji Informacja i komunikacja. Budownictwo znalazło się mniej więcej w połowie stawki. Do niedawno...

 • GUS opublikował dane o bezrobociu

  Spada bezrobocie - we wrześniu bez pracy było w Polsce 6,8 procent osób. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

 • GUS: Trudna wiosna na rynku pracy?

  ...ludności. Dane podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Szef resortu, Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w kwietniu była o 295 tysięcy mniejsza niż przed(...) tysiąca więcej niż rok temu. Według opublikowanej w tym tygodniu gospodarczej prognozy Komisji Europejskiej dla Polski, bezrobocie powinno spaść w tym roku do 9 procent. Dane z ubiegłego miesiąca (za...

 • Bezrobocie w maju wyniosło 10,8 proc. wobec 11,2 proc. w kwietniu - poinformował GUS. Najwyższe bezrobocie - 17,3 proc. - było w woj. warmińsko-mazurskim, a najniższe - 7,2 proc. - w wielkopolskim. Zdaniem ekspertów, dalszy spadek bezrobocia będzie wspierał konsumpcję.