• Informacje na temat:

  dane makroekonomiczne

Artykuły na temat: dane makroekonomiczne
 • ...prowadzenia takiej statystyki i wyniosła 302 tysiące. City Index Zobacz dane makroekonomiczne z kraju i ze świata...

 • Eurodolar rozpoczyna dzisiejszy wyścig (mierząc to naszym czasem) w okolicach 1,1315. Zmienność jest na razie niewielka. W razie czego po jednej stronie mamy wsparcia w pobliżu 1,1285 i 1,1220 (a znacznie niżej 1,1145-55), po drugiej natomiast opory przy 1,1360 i 1,1445-50.

 • Z kolei stopa bezrobocia obniżyła się do 8,8 proc. Nie są to jednak dane, które prowokowałyby do natychmiastowej dyskusji o ewentualnym skróceniu skali obecnego programu QE2, czy też ewentualności podwyższenia stóp procentowych za kilka miesięcy. Dają jednak dość dobre tło do spekulacji związanych z zaplanowanym na 27 kwietnia posiedzeniem FED, zwłaszcza, że tak jak wspominałem o tym już...

 • GUS publikuje dane makro za grudzień

  Główny Urząd Statystyczny podał dane makroekonomiczne opisujące stan polskiej gospodarki za grudzień 2015 roku, w tym m.in. stopę bezrobocia i sprzedaż hurtowa i nowe zamówienia w przemyśle. Zaskoczeniem jest natomiast szacunek PKB za miniony rok, który wyniósł 3,6 proc., przy konsensusie 3,5 proc. i wzroście o 3,3 proc. w 2014 roku.

 • Pracownicy produkcji pilnie poszukiwani

  Niskie bezrobocie i dobre wskaźniki makroekonomiczne sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Tylko przez pierwsze osiem miesięcy 2016 roku przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją odnotowały wzrost zapotrzebowania na kadrę niższego szczebla na poziomie 112 proc. - wynika z wewnętrznych danych IPF Group. Niedobory kadrowe mogliby uzupełnić pracownicy z Ukrainy. Na wydanie pozwolenia...

 • Boom w niemieckiej gospodarce. Najnowsze dane

  W 2017 roku niemiecki PKB wzrósł o 2,2 proc. To najwyższa stopa wzrostu od 2011 r. (3,7 proc) - podał Federalny Urząd Statystyczny.

 • Długotrwałe bezrobocie bolączką polskiego rynku pracy

  ...11 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Walki z Bezrobociem. Sytuacja na rynku pracy jest jednym z najważniejszych wskaźników kondycji gospodarczej i społecznej każdego kraju. Bezrobocie w Polsce sukcesywnie spada, rośnie zatrudnienie, a wskaźniki makroekonomiczne napawają optymizmem. Jednak, mimo pozytywnych nastrojów, nadal 899 tysięcy dzisiejszych bezrobotnych to osoby pozostające bez pracy...

 • Główny Urząd Statystyczny podał dane o inflacji w lutym 2018

  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2018 r. wzrosły rdr o 1,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny spadły o 0,2 proc.- podał Główny Urząd Statystyczny. W styczniu, po przeszacowaniu koszyka wag, ceny rdr wzrosły o 1,9 proc., a mdm o 0,3 proc. Wcześniej GUS podał, że w styczniu ceny rdr wzrosły o 1,9 proc., a mdm wzrosły o 0,3 proc.

 • Automatyczny wzrost płac. Czy warto zastosować taki mechanizm w Polsce?

  ...w danej firmie, może mieć daleko idące, negatywne konsekwencje. Z drugiej jednak strony, proste zasady wzrostu wynagrodzeń zwiększają przejrzystość polityki płacowej w przedsiębiorstwie i ograniczają...

 • GUS opublikował dane o PKB Polski za III kwartał 2017 r.

  Zgodnie z finalnym szacunkiem GUS, tempo wzrostu PKB w III kw. zwiększyło się do 4,9% r/r wobec 4,0% w II kw., a tym samym ukształtowało się powyżej opublikowanego wcześniej wstępnego szacunku (4,7%). Roczne tempo wzrostu PKB w III kw. było najwyższe od IV kw. 2011 r. Dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zwiększyła się z 4,3% r/r w II kw. do 5,2% r/r, kształtując się na poziomie najwyższym od I kw. 2011 r. Kwartalna odsezonowana dynamika PKB w III kw. wzrosła do 1,2% z 0,9%...