• Informacje na temat:

  dane pkb na mieszkańca polska

Artykuły na temat: dane pkb na mieszkańca polska
 • Pensje nauczycieli w Polsce poniżej PKB per capita - raport

  ...​Maksymalne ustawowe płace polskich nauczycieli na niektórych szczeblach nauczania są niższe niż produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski - wynika z raportu dotyczącego krajów europejskich, opublikowanego w środę przez KE.

 • Polska czwarta pod względem PKB

  Polska jest czwarta w UE pod względem wzrostu PKB na mieszkańca - wynika z danych Komisji Europejskiej, która porównała okresy poprzedzające dwie perspektywy unijne. Zdaniem ekspertów inaczej wygląda udział naszych wynagrodzeń w PKB. Polska jest na szarym końcu UE gorzej jest tylko na Węgrzech, Malcie), Irlandii i Słowacji.

 • Pensje w Polsce pół wieku za unijną średnią

  ...dynamicznego rozwoju gospodarczego w Polsce. Od 2000 roku PKB na mieszkańca Polski wzrósł o 149,8% (licząc w euro) wobec 58,8% dla całej Unii Europejskiej. Kiedy w 2004 roku Polska przystępowała do UE, nasz(...) względem wielkości wynagrodzeń potrwa przynajmniej kilka dekad, a na doszusowanie do średniej europejskiej potrzeba minimum jednego pokolenia. Zdaniem autorów raportu, Polska dogoni Portugalię...

 • Najnowsze dane opublikowane przez Eurostat w grudniu br. potwierdzają, że polska gospodarka rozwija się w szybkim tempie. Dynamika PKB sięgnęła w III kw. 5,2 proc. r/r (dane skorygowane), co było dwukrotnie szybszym tempem niż wzrost gospodarczy krajów strefy euro. Czy to oznacza, że wreszcie doganiamy pod względem zamożności bogatsze kraje Europy Zachodniej?

 • Wynagrodzenie w Polsce zrówna się ze średnią unijną za 59 lat

  Minione ćwierć wieku to dla polskiej gospodarki okres dynamicznego rozwoju. Od 1991 r. nie odnotowano ani jednego roku z ujemną dynamiką PKB, co jest unikalnym wynikiem wśród wszystkich krajów(...) dynamika PKB. Od 2000 roku PKB w Polsce wzrósł o 83,8 proc., tymczasem średnie polskie wynagrodzenie - po uwzględnieniu inflacji - zwiększyło się tylko o 59,6 proc. Jak wynika z raportu Grant Thornton...

 • Produkt Krajowy Brutto w Polsce i Rosji

  W grudniu 1991 roku definitywnie rozpadł się Związek Radziecki. Federacja Rosyjska, która była jego prawnym następcą, musiała dostosować gospodarkę do funkcjonowania w nowych warunkach. Jednym z głównych wskaźników, które pozwolą nam ocenić rozwój gospodarczy Rosji i Polski jest PKB, czyli produkt krajowy brutto.

 • Wynagrodzenia w Polsce Wschodniej w 2014 roku

  ...te rok po akcesji do Unii Europejskiej cechowały się najniższym PKB na mieszkańca w nowej Unii Europejskiej. Dlatego region ten został objęty specjalnym dodatkowym wsparciem z Funduszy Europejskich(...)Na potrzeby analizy zostały wydzielone dwa obszary - wschód Polski oraz pozostałe województwa. Polska Wschodnia swoim zasięgiem obejmuje pięć województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie...

 • PKB wzrósł w 2017 r. o 4,8 proc. znacznie lepiej niż szacował - GUS

  Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2017 roku o 4,8 proc. rdr wobec 4,6 proc. szacowanych wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

 • Roboty "idą" po naszą pracę. Polska wśród najbardziej zagrożonych państw

  Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Polska jest zagrożona w stosunkowo niewielkim stopniu. Nie jesteśmy bowiem innowacyjnym krajem i znajdujemy się daleko w tyle za światową technologiczną awangardą. Według raportu GUS-u "Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014", nakłady na badania i rozwój w Polsce wynoszą w przeliczeniu na jednego mieszkańca 90,3 euro. To niewiele...

 • Czy Polska spełni warunki premiera do przyjęcia euro?

  W debacie publicznej cyklicznie pojawiają się spekulacje i dyskusje dotyczące wejścia Polski do strefy euro. Premier Morawiecki zasugerował niedawno, że przyjęcie wspólnej waluty będzie rozważane, m.in. gdy zaobserwujemy istotny wzrost wydajności pracy w Polsce.