• Informacje na temat:

  data sprzedaży na fakturze

Artykuły na temat: data sprzedaży na fakturze
 • ...kartę, niezależnie od tego, jaki bankomat nie wypłacił pieniędzy. W reklamacji powinny znaleźć się dane posiadacza rachunku, data zdarzenia i opis sytuacji oraz jednoznaczne sformułowanie roszczenia(...), czy nawet w telewizyjnej reklamie. Mamy prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży i zażądać zwrotu pieniędzy. Robimy to według takiej samej procedury, jaka obowiązuje przy składaniu reklamacji towaru...

 • i zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT. Przepisy o VAT określają również katalog informacji, które nie są wymagane na fakturze oraz informacji, które w szczególnych przypadkach muszą być w fakturze zawarte.

 • Korekta VAT dokonywana przy sprzedaży samochodu, gdy od jego zakupu podatek podlegał odliczeniu w ograniczonym zakresie

  W 2010 r. kupiliśmy samochód osobowy. Na poczet tego zakupu kilka miesięcy wcześniej wpłaciliśmy zaliczkę. Z faktury zaliczkowej i faktury końcowej odliczyliśmy łącznie 6.000 zł VAT. Obecnie samochód ten zamierzamy sprzedać i skorzystać z możliwości odzyskania części nieodliczonego VAT od zakupu ww. pojazdu. Czy przy ustalaniu kwoty korekty VAT należy uwzględnić wyłącznie datę dokonania zakupu pojazdu, czy również datę wpłaty zaliczki?

 • Upływ terminu przedawnienia a rozliczenie korekty faktury

  sprzedaży.

 • Paragon fiskalny jako faktura uproszczona

  Z przepisów ustawy o VAT wynika, że faktury określane jako faktury "uproszczone" to dokumenty wystawiane w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro (jeżeli kwota ta określona jest w euro). Na każde żądanie klienta sprzedawca powinien umieścić NIP nabywcy na paragonie fiskalnym. Umieszczenie NIP nabywcy nie jest warunkowane wartością transakcji sprzedaży

 • Raport bieżący nr 25/2016 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 29 listopada 2016 roku wpłynęła...

 • Raport bieżący nr 3/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd POLNORD S.A. ("Spółka”) informuje, iż w dniu 25 stycznia 2017...

 • Jak zmniejszyć wydatki na wodę?

  Średnie zużycie wody w Polsce to 150 litrów dziennie na osobę* - wynika z danych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Oznacza to równowartość kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Mimo iż zużywamy wiele wody i płacimy za nią wysokie rachunki, często mamy kłopot ze zrozumieniem ich treści. Eksperci robota finansowego bm.pl podpowiadają, w jaki sposób odszyfrować trudną treść faktur oraz co zrobić, aby zmniejszyć wydatki na wodę.

 • Kiedy paragon uprawnia do odliczenia VAT?

  Aby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, musi dysponować fakturą potwierdzającą dokonany zakup, zawierającą kwotę podatku VAT. Tak więc generalnie dokumentem uprawniającym podatników do odliczania VAT są faktury dokumentujące zakupy towarów lub usług. Jednak w niektórych przypadkach przepisy dopuszczają możliwość odliczenia VAT z paragonu.

 • Akceptacja faktur elektronicznych

  Aby można było wysłać do klienta fakturę przez internet, klient musi się na to zgodzić - wystarczy zgoda ustna. Tak samo jak w przypadku faktur papierowych, przy ich wystawianiu, przesyłaniu i otrzymywaniu, należy dbać o ich poprawność.