• Informacje na temat:

  data wystawienia faktury a data sprzedaży

Artykuły na temat: data wystawienia faktury a data sprzedaży
 • Jeśli pozbywasz się sporadycznie rzeczy, które masz dłużej niż sześć miesięcy, nie musisz martwić się o podatek. Takiej sprzedaży nie trzeba wykazywać w zeznaniu rocznym.

 • Lipcowe zmiany w odliczeniu VAT a data wystawienia faktury

  Zmiany w VAT: Od dziś faktury za paliwo do samochodów wykorzystywanych do celów "mieszanych" przedsiębiorcy mogą odliczać 50 proc. VAT-u. Nie będzie to jednak dotyczyło każdej lipcowej faktury ze stacji benzynowej. O możliwości odliczenia połowy podatku przesądza data tankowania, a nie data wystawienia faktury.

 • Sprzedaż przez internet

  Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów na terytorium kraju za pośrednictwem Internetu. Jak prawidłowo określić moment powstania przychodu oraz kiedy powstaje obowiązek w VAT? Jak zaewidencjonować tę sprzedaż?

 • Akceptacja faktur elektronicznych

  Aby można było wysłać do klienta fakturę przez internet, klient musi się na to zgodzić - wystarczy zgoda ustna. Tak samo jak w przypadku faktur papierowych, przy ich wystawianiu, przesyłaniu i otrzymywaniu, należy dbać o ich poprawność.

 • Upływ terminu przedawnienia a rozliczenie korekty faktury

  Czynni podatnicy VAT prowadzący działalność gospodarczą, co do zasady, dokumentują wykonywane czynności fakturami. Faktury te muszą odzwierciedlać faktyczny przebieg transakcji i zawierać określone przepisami dane. Podatnikom zdarza się popełniać błędy w fakturowaniu transakcji. W konsekwencji należy je niezwłocznie poprawić. Wątpliwości budzi, jak daleko wstecz możliwa jest korekta faktury

 • Jeśli dochodzi do kradzieży dostawy wysłanej do klienta lub klient odmawia jej przyjęcia - wtedy sprzedawca może anulować fakturę, o ile posiada zarówno oryginał, jak i kopię faktury. Natomiast jeżeli uwzględnił ją już w deklaracji, trzeba zrobić korektę.

 • Faktury korygujące w podatku dochodowym

  W firmowej rzeczywistości różne zdarzenia gospodarcze mogą powodować konieczność wystawienia faktur korygujących. Zarówno przedsiębiorca, który je wystawia, jak i ten, który je otrzymuje ma obowiązek prawidłowego rozliczenia ich w podatku dochodowym.

 • Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca

  Przedsiębiorstwa często otrzymują faktury dokumentujące poniesione koszty, w miesiącu następującym po miesiącu, którego te koszty dotyczą. Natomiast faktury sprzedaży odnoszące się do towarów lub świadczonych usług mogą być wystawiane przez jednostki w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży. Na mocy ustawy o rachunkowości koszty i przychody powinny być ujmowane w księgach

 • Paragon fiskalny jako faktura uproszczona

  . Przy czym nabywca może żądać zarówno wystawienia faktury pełnej, jak i wydania paragonu z NIP.(...)Z przepisów ustawy o VAT wynika, że faktury określane jako faktury "uproszczone" to dokumenty wystawiane w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro (jeżeli

 • Faktury korygujące koszty - problemy na styku starych i nowych przepisów

  Przepisy obu ustaw o podatku dochodowym, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r., jako podstawową zasadę rozliczania faktur korygujących m.in. w zakresie kosztów, w sytuacji gdy wystawienie faktur nie jest wynikiem błędu lub innej oczywistej omyłki, przyjmują ich rozliczanie w bieżącym okresie rozliczeniowym z datą ich wystawienia.