• Informacje na temat:

  decyzja administracyjna

Artykuły na temat: decyzja administracyjna
 • Jeśli uważasz, ze decyzja wydana przez gminę (lub inny urząd) jest dla ciebie niekorzystna, możesz złożyć od niej odwołanie. Wyjaśniamy, jak to zrobić. Oto przykłady decyzji, od których warto się(...) zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.” Oczywiście warto jednak podać, dlaczego twoim zdaniem decyzja urzędników była błędna. Wzór...

 • Wykonalność decyzji w praktyce oznacza możliwość zrealizowania uprawnienia przyznanego stronie w tej decyzji lub powinność wykonania obowiązku nałożonego decyzją przez stosowne organy w drodze przymusu, jakim one dysponują, czyli po prostu na drodze postępowania egzekucyjnego.

 • ...pośrednictwem do dyrektora izby skarbowej. Decyzja wydana po naszym odwołaniu jest ostateczna. Jeśli się z nią nie zgadzamy, mamy prawo (do 30 dni od jej otrzymania) wnieść skargę do wojewódzkiego sądu...

 • Zarząd Mera S.A., w nawiązaniu do rb EBI 12/2016 z dnia 14.07.2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o naruszenie obowiązku stosowania...

 • Przewoźnicy o decyzji Brukseli w sprawie wynagrodzenia i delegacji

  KE przedstawiła w środę propozycję przepisów, które zobligują firmy transportowe do stosowania płacy minimalnej wobec kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. Ma być stosowana, jeśli kierowca spędzi więcej niż trzy dni w miesiącu w danym kraju. Polscy przedsiębiorcy są oburzeni.

 • Władze GPW nie znajdują uzasadnienia dla decyzji kadrowych

  Władze GPW nie znajdują uzasadnienia dla decyzji kadrowych podejmowanych od II półrocza 2016 roku do 14 marca 2017 roku - podało Ministerstwo Rozwoju, powołując się na informacje uzyskane w spółce.

 • ...decyzja izby też nie będzie po myśli podatnika, pozostanie 30 dni, by wnieść sprawę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 • Zarząd Geotrekk S.A. w siedzibą w Krakowie informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję administracyjną o nałożeniu na Emitenta kary pieniężnej...

 • By otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, popularnie nazywaną becikowym, trzeba przedstawić zaświadczenie, że młoda mama była pod opieką...

 • Raport bieżący nr 2/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Mera S.A., w nawiązaniu do rb ESPI 4/2016 z dnia 15.07.2016r....