• Informacje na temat:

  decyzja o warunkach zabudowy

Artykuły na temat: decyzja o warunkach zabudowy
 • ...o warunkach zabudowy, ale w ewidencji gruntów nadal widniały jako użytki rolne. Gdy jedną z tych działek (z warunkami zabudowy) rolnik sprzedał, fiskus upomniał się o zapłatę podatku z tego tytułu. Sprawa...

 • Jakie zmiany w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy wprowadzi nowa "ustawa inwestycyjna"? Co to w praktyce oznaczać będzie dla inwestorów?

 • Kupujesz mieszkanie - sprawdź dewelopera

  ...szczegółom inwestycji Dzięki obowiązującej obecnie tzw. ustawie deweloperskiej informacje na temat inwestycji i planów zabudowy jej okolicy w promieniu 1 km ujęte są w prospekcie załączanym do umowy(...) jest więc dużo ofert, które dla pewności powinniśmy sprawdzić sami – wyjaśnia Ewa Przeździecka, prokurent Unidevelopment. Informacje na temat planów zabudowy Przed zakupem nieruchomości warto...

 • W jakich okolicznościach urzędnik może odmówić wydania warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego? Jakie kroki powinien podjąć inwestor, który uzyskał decyzję obejmującą jedynie połowę jego zamierzenia budowlanego?

 • ..., czy stara się o tzw. warunki zabudowy, które wydaje wójt (burmistrz lub prezydent miasta), czy też o pozwolenie na budowę, wydawane przez starostę (lub prezydenta miasta na prawach powiatu). Jeśli okaże się, że chodzi o warunki zabudowy, będzie łatwiej, bo stronami są tu z reguły wszyscy właściciele oraz użytkownicy wieczyści działek graniczących z nieruchomością inwestora. Mając ten status, będą...

 • Decyzja o warunkach zabudowy - kiedy możemy liczyć się z odmową jej wydania?

  Kiedy możemy otrzymać odmowę dla ustalenia warunków zabudowy? Na jakie aspekty zwracają uwagę organy samorządowe przy wydawaniu takiej decyzji?

 • Ubiegając się o legalizację samowoli budowlanej, należy złożyć w powiatowym inspektoracie budowlanym szereg dokumentów. Niezbędne będzie zaświadczenie o zgodności inwestycji z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego. Jeśli takiego planu nie ma, powinni Państwo postarać się o decyzję o warunkach zabudowy. Potrzebne będą również cztery kopie projektu budowlanego wraz z opiniami...

 • Decyzja o warunkach zabudowy

  Decyzja o warunkach zabudowy, potocznie zwana "wuzetką" (wz), jest niezbędna do ustalenia warunków sposobu zagospodarowania danego terenu. Zastępuje ona plan zagospodarowania przestrzennego tam, gdzie taki plan nie został uchwalony lub przestał obowiązywać. Decyzję o warunkach zabudowy można otrzymać nawet nie będąc właścicielem danej nieruchomości. Wydanie decyzji dla celów budownictwa

 • ...zagospodarowania przestrzennego, a jeśli takiego planu nie ma – decyzją o warunkach zabudowy.   Nowe przepisy znoszą obowiązek zgłaszania do nadzoru budowlanego planowego rozpoczęcia prac budowlanych. Zniesiono obowiązek dołączania oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia budynku do sieci je dostarczających. Niepotrzebne jest też...

 • Na wniosek inwestora organ gminy wydaje decyzję ustalającą warunki zabudowy dla pewnej działki. Inwestor otrzymuje informację, że wydana decyzja doprowadziła do wzrostu wartości działki, a więc w przypadku jej zbycia musi uregulować należną gminie z tego tytułu opłatę planistyczną. Czy takie żądania gminy są zgodne z prawem?