• Informacje na temat:

  deficyt budżetowy 2011

Artykuły na temat: deficyt budżetowy 2011
 • Nie stać nas na kolejne dni wolne od pracy

  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zdecydowanie sprzeciwia się ustanowieniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli. W sytuacji słabego wzrostu gospodarczego i ogromnego deficytu finansów publicznych wprowadzanie rozwiązań ograniczających działalność gospodarczą i wpływy budżetowe jest szkodliwe.

 • USA: Obliczył grecki deficyt, teraz znienawidzony broni się w sądzie

  Gdy w Grecji wybuchł kryzys zadłużenia, Andreas Georgiu, który przez 21 lat pracował w MFW w USA, wyjechał do Aten, by naprawić greckie statystyki. Ale po tym, jak obliczył grecki deficyt, oskarżono go o działanie na szkodę kraju i wytoczono serię procesów.

 • Solidarność z budżetówki żąda odmrożenia płac i grozi

  ...odmrożenia płac oraz wyrównania wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej o wskaźnik inflacji z poprzednich lat. Argumentują, że poprzez zamrożenie wynagrodzeń, realne płace w jednostkach budżetowych spadły(...) podjęcie szeregu działań, których efekty nie pozwolą przekroczyć poziomu deficytu budżetowego państwa określonego w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. (35 mld zł), a także przyczynią się do...

 • GUS: Deficyt sektora finansów publicznych w 2013 r. wyniósł 4 proc. PKB

  Deficyt sektora finansów publicznych w 2013 r. wyniósł 4 proc. PKB - wynika z piątkowego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast dług publiczny wyniósł 55,7 proc. PKB. To lepszy wynik niż szacowany wiosną, co wynika m.in. ze zmiany metody liczenia.

 • Polska straci 2 mln osób!

  Otwarcie 1 maja 2011 r. rynku pracy w Niemczech oraz Austrii doprowadzi do wyczyszczenia naszego rynku pracy. Polska może utracić kolejne 2 mln osób po tym, jak straciła już 2 mln po otwarciu Unii Europejskiej.

 • Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

  Sejm przyjął w czwartek sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. i udzielił rządowi absolutorium. Jednocześnie zwrócił się w uchwale do dysponentów poszczególnych części budżetowych o podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez NIK.

 • KE zaleca Polsce reformy rynku pracy i emerytur

  ...dochodzenia Polski do średniookresowego celu deficytu budżetowego na poziomie 1 proc. PKB w 2015 r. KE oceniła, że Polska obniżyła deficyt budżetowy zgodnie z jej rekomendacjami, nie podzieliła jednak do końca optymizmu w sprawie długu publicznego. "Władze przewidują stopniowe zmniejszenie (długu) z 56,3 proc. PKB w 2011 r. do 49,7 proc. PKB w 2015 r., podczas gdy Komisja, biorąc pod uwagę możliwe...

 • Polska gospodarka zwiększyła tempo rozwoju. Deficyt finansów publicznych mimo dobrej koniunktury niepokoi ekonomistów

  PKB Polski wyraźnie przyspiesza, a budżet po wrześniu wykazał nadwyżkę. Jednak nawet członkowie rządu przyznają, że Polska nie uniknie ani w tym, ani w przyszłym roku kilkudziesięciomiliardowego deficytu. W obliczu dobrej koniunktury budżet powinien mieć nadwyżkę, a kolejne niedobory mogą osłabić długofalowe tempo wzrostu - uważa Andrzej Rzońca, były członek Rady Polityki Pieniężnej.

 • Eksperymenty z dochodem podstawowym. Czy pomysł bezwarunkowej pensji dla wszystkich może się udać?

  ...wydatkiem budżetowym? Nowy wydatek, który nie będzie miał pokrycia w stronie dochodowej, będzie wpływał na deficyt i powiększał dług publiczny. Stąd ważna jest odpowiedź na zasadnicze pytanie: czy(...) tygodniowo spędzanych przez obywateli w pracy. Wtedy deficyt pracy byłby mnie dotkliwy. Nowy paradygmat na "nowe" czasy Na potrzebę reformy dotychczasowego modelu gospodarczego wskazuje prof. Mączyńska...

 • RPP: Wzrost deficytu w 2016 r. oznacza ryzyko procedury nadmiernego deficytu

  Według szacunków NBP, w 2016 roku nastąpi widoczny wzrost deficytu strukturalnego - do 3,4 proc. PKB. Oznacza to ryzyko ponownego objęcia Polski w przyszłości unijną procedurą nadmiernego deficytu - uważa RPP.