• Informacje na temat:

  deklaracja do urzędu skarbowego

Artykuły na temat: deklaracja do urzędu skarbowego
 • Rafał K. dostał z urzędu skarbowego wezwanie do stawienia się i złożenia wyjaśnień w sprawie zobowiązań podatkowych za cztery poprzednie lata. Trochę się zdenerwował, bo choć uczciwie rozliczał się(...) urzędu i czego może się spodziewać po tej wizycie. Bądź przygotowany do wyjaśnień! Księgowy zalecił Rafałowi przede wszystkim... spokój. – Wezwanie nie oznacza wcale, że usłyszysz jakieś zarzuty lub...

 • Kryteria wyboru urzędu skarbowego właściwego w zakresie PIT za 2017 r.

  Podstawowym kryterium, na podstawie którego ustala się właściwość urzędu skarbowego w zakresie PIT za 2017 r., jest miejsce zamieszkania podatnika w dniu 31 grudnia 2017 r. Miejsce zamieszkania to miejscowość stanowiąca centrum interesów życiowych danej osoby. Inne kryteria obowiązują w przypadku osób, które wyjechały z kraju przed końcem ubiegłego roku, rozliczają się wspólnie z małżonkiem

 • Jeśli np. zapomniałaś złożyć zeznanie deklarację podatkową w terminie, możesz uniknąć odpowiedzialności – jeśli wyrazisz skruchę, czyli tzw. czynny żal.

 • Korygowanie deklaracji VAT

  W sytuacji gdy podatnik złoży do urzędu skarbowego błędnie wypełnioną deklarację VAT, może ją poprawić. Korekta deklaracji VAT polega na ponownym wypełnieniu druku tej deklaracji i zaznaczeniu na nim (w odpowiednim miejscu), że jest to deklaracja korygująca.

 • Zmiana przepisów skarbowych w Holandii - rozliczenie już nie takie proste

  ...w Holandii. Co należy zrobić, aby odzyskać swoje pieniądze? 1. Zgromadzić odpowiednie dokumenty Należy zwrócić się do polskiego urzędu skarbowego o udokumentowanie swoich dochodów na specjalnym druku(...) uzyskania powyższego dokumentu jest konieczność złożenia do polskiego urzędu skarbowego deklaracji rocznej PIT 36 wraz z załącznikiem PIT ZG ujawniającym przychody osiągnięte w Holandii - zgodnie...

 • Deklaracja roczna PIT-4R

  Deklarację PIT-4R składa się do urzędu skarbowego w celu dostarczenia informacji o zaliczkach na podatek pobranych przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Składają ją płatnicy, którzy pobrali zaliczki na podatek m.in. od należności pracowniczych, umów zlecenia, umów o dzieło, rent czy emerytur.

 • Możemy odmówić przyjęcia mandatu karnego skarbowego, podobnie jak mandatu wystawionego przez policję. Wówczas jednak sprawa trafi do sądu i jeśli okaże się, że urząd skarbowy ma rację, będziemy musieli ponieść koszty sądowe. Tak więc bardziej opłaca się przyjąć mandat. Jest to zazwyczaj mandat kredytowy, który staje się prawomocny w momencie, gdy pokwitujemy jego odbiór. Na opłacenie grzywny...

 • Uwaga, zmiany w przekazywaniu deklaracji podatkowych!

  Z końcem lutego mija termin na złożenie deklaracji podatkowych przez pracodawców. Od tego roku płatnicy, którzy zatrudniają więcej niż pięć osób, są zobowiązani do złożenia druków do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej. Podatnikom druki powinny być przekazywane tradycyjnie, czyli w papierowej formie. Eksperci przypominają, że nieotrzymanie od pracodawcy PIT-11 nie zwalnia

 • Urzędy będą funkcjonować tak jak przedsiębiorstwa

  Dyrektorzy generalni w uzasadnionych przypadkach będą mogli wydłużyć urzędnikom czas pracy nawet do 13 godzin. Może być on rozliczany w ciągu 12 miesięcy.

 • Nie trzeba składać VAT-R w związku z ustawową zmianą urzędów skarbowych

  Formularz VAT-R przedsiębiorca będący osobą fizyczną składa nie tylko przy rejestracji pierwszej działalności gospodarczej - może się zdarzyć, że jego aktualizacja będzie konieczna przy zmianie adresu zamieszkania. Nie trzeba go natomiast składać w związku z tegorocznymi zmianami właściwości miejscowej urzędów skarbowych, gdyż zostały narzucone odgórnie przez ustawodawcę.