• Informacje na temat:

  deklaracje podatkowe

Artykuły na temat: deklaracje podatkowe
 • Wchodzimy na stronę: portalpodatkowy.​mf.​gov.​pl, w zakładkę „Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe”. Nastę pnie zaznaczamy, czy rozliczamy się indywidualnie, czy z małżonkiem. Dla zweryfikowania(...) e-deklaracje. Uwaga, pięciokrotne wpisanie przy logowaniu złych danych spowoduje, że nie będziemy mogli pobrać z systemu wypełnionej deklaracji. Sprawdźmy nasze dane, bo to my odpowiadamy za ewentualne...

 • Jak i kiedy korygować deklaracje podatkowe?

  Błąd w deklaracji podatkowej poprawia się poprzez złożenie deklaracji korygującej oraz - jeszcze do końca bieżącego roku - pisma uzasadniającego przyczyny naniesienia zmian. Modyfikacji nie można jednak dokonać w rozliczeniu weryfikowanym w ramach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub skarbowej. Urzędnicy poinformują o bezskuteczności korekty złożonej wbrew temu zakazowi.

 • Ministerstwo Finansów podało, że zmieni się termin składania deklaracji PIT-6 dotyczącej zali czek podatku dochodowego od ustalanych szacunkowo dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Nie trzeba ich składać do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy, tylko do 20 stycznia roku podatkowego. Tak więc w rozliczeniach za 2016 r. deklarację należy złożyć do...

 • PIS chce częstszych deklaracji podatkowych

  Jak podała w tym tygodniu Rzeczpospolita, PiS chce, by spółki co kwartał informowały fiskusa o własnych dochodach. Deklaracje będą obowiązkowe.

 • ....​pl wchodzimy w zakładkę „Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe”. Dla zweryfikowania tożsamości potrzebne będą dane: PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu w roku 2015 i kwota(...)), karty podatkowej (KP). W następnych latach planowane jest rozszerzenie usługi o kolejne podatki, tj. VAT, CIT, PIT. Konto podatnika ma pomóc w szybkim dostępie do własnych danych podatkowych, m.in...

 • Korygowanie deklaracji VAT

  W sytuacji gdy podatnik złoży do urzędu skarbowego błędnie wypełnioną deklarację VAT, może ją poprawić. Korekta deklaracji VAT polega na ponownym wypełnieniu druku tej deklaracji i zaznaczeniu na nim (w odpowiednim miejscu), że jest to deklaracja korygująca.

 • ...kwietnia doszedł do wniosku, że korzystniejsze byłoby wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, nie może złożyć zeznania podatkowego ponownie, traktując to jak korektę. Na poprawienie zeznania podatkowego mamy 5 lat. Termin ten liczy się od końca roku, w którym zeznanie zostało złożone (czyli za 2012 r. mamy czas do 31 grudnia 2018 r.). Składamy nową, prawidłowo...

 • Zasady składania deklaracji VAT w 2017 r.

  Składanie deklaracji VAT (miesięcznych bądź kwartalnych) należy do podstawowych obowiązków czynnych podatników VAT. Deklarację VAT podatnik sporządza w oparciu o prowadzone ewidencje sprzedaży i zakupu VAT, w których wpisuje wszelkie dane mające wpływ na kwotę zobowiązania w podatku VAT. Od początku 2017 r. nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła dość istotne zmiany w zakresie składania deklaracji VAT.

 • ..., aby nie pomylić ze sobą obu tych kwot, przenosząc je z informacji PIT-11. 10 ŹLE OBLICZONY PODATEK. Ci, którzy rozliczają się według skali podatkowej, powinni pamiętać o uwzględnieniu kwoty zmniejszającej podatek (wynosi ona 556,02 zł). Częstymi błędami są: niezauważanie przejścia do wyższego progu podatkowego i stosowanie niewłaściwych stawek podatkowych. PIT od pracodawcy Jeśli do końca...

 • Zasady korygowania deklaracji VAT

  zobowiązania podatkowego bądź zawyżył kwotę zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Skorygowanie deklaracji przez podatnika następuje poprzez złożenie deklaracji korygującej.