• Informacje na temat:

  delegacja dieta

Artykuły na temat: delegacja dieta
 • ...– wypłaca mu dietę. Za podróż trwającą od 8 do 12 godzin należy się połowa diety, poniżej 8 godzin dieta nie przysługuje. Dieta krajowa wynosi aktualnie minimum 30 zł (pracodawca może w regulaminie wynagradzania, umowie o pracę czy w układzie zbiorowym ustalić wyższą kwotę). Jeśli pracownik ma w delegacji zapewnione posiłki, to dieta jest pomniejszana. Obiad uszczupla ją o połowę, natomiast...

 • Rozliczanie zagranicznych delegacji pracowników

  W dobie otwarcia na zagraniczne rynki zbytu odbywanie przez pracowników zagranicznych podróży służbowych stało się firmową codziennością. Wydatki ponoszone przez pracodawców w związku z tymi wyjazdami powinny zostać prawidłowo rozliczone zarówno pod kątem powstania przychodu po stronie pracownika, jak i w rachunku kosztowym.

 • Nawet jeśli pracodawca zapewnia całodzienne wyżywienie, to należy się Panu dieta – choć nie w pełnej wysokości. Będzie to 25 proc. obowiązującej dla danego kraju stawki. W przypadku Niemiec aktualnie dobowa dieta wynosi 49 euro. Jeśli zatem podróż służbowa trwa dwie doby, to powinien Pan otrzymać 24,50 euro. Dieta nie przysługuje pracownikowi jedynie wtedy, gdy w czasie wyjazdu służbowego...

 • Kiedy podróż służbowa, a kiedy delegowanie?

  Wykonanie zadania służbowego lub świadczenie pracy za granicą może odbywać się na podstawie przepisów dotyczących podróży służbowej lub delegowania. W zależności od tego, która z tych form świadczenia pracy za granicą będzie miała miejsce, różny będzie zakres uprawnień pracownika i obowiązków pracodawcy.

 • Jeśli jednak delegacja trwa krócej niż 8 godzin, nie dostaniesz diety, a jeżeli 8-12 godzin – firma wypłaci połowę. Dieta będzie niższa o 25 proc., jeśli będziesz mieć bezpłatne śniadanie lub kolację. Firma zapłaci do 600 zł za dobę hotelową. Jeżeli zgubisz rachunek, dostaniesz tylko ryczałt (45 zł). 50 proc. diety otrzymasz, jeśli poczęstują Cię obiadem.

 • Kurs waluty stosowany do przeliczenia kosztów z tytułu podróży służbowej - interpretacja indywidualna organu podatkowego

  Wydatki udokumentowane fakturą bądź rachunkiem przelicza się według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury/rachunku. Natomiast wydatki nieudokumentowane fakturą/rachunkiem (w tym diety i ryczałty) przelicza się przy zastosowaniu średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji przez pracownika.

 • ...polecenie, by przy następnych delegacjach służbowych zwracała uwagę na ceny hoteli i wybierała najtańsze. – To nowe zasady działalności firmy, czy efekt zmiany przepisów? – spytała szefa Joanna...

 • Pracownik w hotelu śpi, bo musi, więc podatku nie płaci

  Nocleg pracownika w hotelu, opłacony przez pracodawcę, nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu - uznał sąd administracyjny w Poznaniu. Sędziowie uznali, że pracownik śpi w hotelu ze względu na obowiązki służbowe a nie dlatego, że lubi.

 • Zagraniczna delegacja nie tylko dla wybrańców

  ...informację o delegacjach poza granice kraju. Wzmianka o dużej ilości wyjazdów w ogłoszeniu o pracę to zabezpieczenie, że na stanowisko trafi osoba akceptująca "rozjazdowy" tryb życia. Służbowe wyjazdy(...) pracownik. W 2010 roku dieta za pełną dobę pobytu bez zagwarantowanego wyżywienia w jednym z krajów europejskich wahała się od 33 euro (m.in. Czechy, Cypr, Litwa, Słowacja) do 48 euro (Hiszpania...

 • Na mocy nowego prawa od 1 lipca pracujący na terenie Francji kierowcy będą musieli zarabiać nie mniej niż 9,67 euro za godzinę pracy. Krajowi przewoźnicy alarmują, że wyliczanie całej stawki, obejmującej różnego rodzaju dodatki, będzie niezwykle skomplikowane. Najbardziej obawiają się drobiazgowych inspekcji ze strony francuskich organów kontrolnych.