• Informacje na temat:

  delegacja dieta 2010

Artykuły na temat: delegacja dieta 2010
 • Zagraniczna delegacja nie tylko dla wybrańców

  ...pracownik. W 2010 roku dieta za pełną dobę pobytu bez zagwarantowanego wyżywienia w jednym z krajów europejskich wahała się od 33 euro (m.in. Czechy, Cypr, Litwa, Słowacja) do 48 euro (Hiszpania(...)W połowie września 2010 roku w serwisie Pracuj.pl znajdowało się ponad 900 ofert, w których pojawiło się takie oczekiwanie. Większość z nich dotyczyła podróży po Polsce, ale około 100 zawierało...

 • Zagraniczna delegacja nie tylko dla wybrańców

  Co dwudziesty Polak, który wyjechał za granicę w 2009 roku, zrobił to w celach zawodowych - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Nie bez przyczyny "gotowość do częstych podróży służbowych" staje się kolejnym wymogiem polskich pracodawców.

 • Pracownik oddelegowany bez prawa do diety

  Oddelegowanie i delegacja to nie to samo Pracownika odbywającego podróż służbową często nazywa się pracownikiem w delegacji. Ze skierowaniem do wykonywania pracy poza siedzibę pracodawcy lub poza(...) prawna : ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.). autor: Agata Barczewska Gazeta Podatkowa Nr 671 z dnia 2010-06-14 GOFIN podpowiada...

 • Raport bieżący nr 12/2010 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd FOTA S.A. (Emitent), niniejszym...

 • Rozliczenie zagranicznej podróży służbowej

  Pracownik odbywający podróż służbową poza granicami kraju na ogół ponosi z tego tytułu znaczne wydatki. Dlatego też dieta przysługująca mu w związku z taką podróżą jest wyższa niż w przypadku podróży krajowej. Dla jej ustalenia najważniejsze jest określenie czasu trwania podróży zagranicznej i jej państwa docelowego.

 • Raport bieżący nr 12/2010 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd FOTA S.A. (Emitent), niniejszym...

 • ...związane z faktycznym używaniem samochodu." - Wyrok WSA w Warszawie z 5 lutego 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 1502/09 Koszty wyżywienia ograniczone O ile wydatki poniesione na nocleg przedsiębiorca(...) (ar. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o PIT). Na chwilę obecną przysługuje dieta na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie krajowej podróży służbowej w wysokości 23 zł za każdą dobę (w przypadku...

 • Raport bieżący nr 11/2010 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd FOTA S.A. (Emitent) niniejszym...

 • Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 8 kwietnia 2010 r., nr DD6/033-101-2/MZG/09/PK-579 zmienił dominującą i utrwaloną w praktyce wykładnię, uznającą zwrot pracownikom opłat za parkingi i autostrady w czasie podróży jako inne wydatki stanowiące koszt uzyskania przychodów. Minister Finansów uznał, że takie opłaty mieszczą się w tzw. „kilometrówce”.

 • Przedsiębiorca może rozliczyć w kosztach podatkowych wydatki poniesione na odbycie podróży służbowej. Musi jednak pamiętać, że o ile koszty np. biletów lotniczych, czy wydatków na wynajem samochodu może zaliczyć w całości, to koszty związane z wyżywieniem podlegają już ograniczeniom do 23 zł za dobę.