• Informacje na temat:

  delegacje diety

Artykuły na temat: delegacje diety
 • ...– wypłaca mu dietę. Za podróż trwającą od 8 do 12 godzin należy się połowa diety, poniżej 8 godzin dieta nie przysługuje. Dieta krajowa wynosi aktualnie minimum 30 zł (pracodawca może w regulaminie(...) należy się 1/4 diety, czyli 7,5 zł). Prawo pracy. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502.

 • Rozliczanie zagranicznych delegacji pracowników

  W dobie otwarcia na zagraniczne rynki zbytu odbywanie przez pracowników zagranicznych podróży służbowych stało się firmową codziennością. Wydatki ponoszone przez pracodawców w związku z tymi wyjazdami powinny zostać prawidłowo rozliczone zarówno pod kątem powstania przychodu po stronie pracownika, jak i w rachunku kosztowym.

 • ...otrzyma pieniądze przeznaczone na wyżywienie (chyba, że kwota będzie niższa od diety – wtedy otrzyma wyrównanie do jej wysokości). Takie są przepisy ogólne, ale pracodawca może ustalić inne warunki rozliczeń diety, nie mogą być one jednak mniej korzystne dla pracownika.

 • Wycena diety dotyczącej podróży służbowej pracownika

  Pracownik otrzymał zaliczkę w walucie obcej na poczet zagranicznej podróży służbowej. W podróży tej był od 18.04.18 r. do 27.04.18 r. Delegację rozliczono 7.05.18 r. Po jakim kursie waluty obcej przeliczyć dietę w celu ujęcia jej w kosztach uzyskania przychodów - z dnia rozliczenia delegacji, tj. z 7.05.18 r., czy z dnia poprzedzającego, tj. z 06.05.18 r. (pytanie 1168174)?

 • Wyższe diety dla podróżujących

  ...diety to 35 funtów za dobę, a ryczałt za nocleg - 160 funtów. W wypadku podróży służbowej do Niemiec ma to być 49 euro diety i 150 euro za nocleg, do Austrii - 52 euro diety i 130 euro za nocleg, do Rosji - 48 euro diety i 200 euro za nocleg. Zgodnie z przepisami w sprawie diet, jeżeli podróż służbowa trwa do 8 godzin, dieta nie przysługuje. Jeśli trwa ona od 8 do 12 godzin, pracownikowi...

 • Świadczenia dla pracownika odbywającego podróż służbową

  Pracownik skierowany w podróż służbową wykonuje w jej trakcie określone zadanie służbowe. Podróż służbowa jest więc wyjazdem podejmowanym w interesie pracodawcy i jako taka nie powinna obciążać finansowo delegowanego pracownika. Z tytułu odbycia podróży służbowej ma on prawo do określonych świadczeń delegacyjnych, o ile poniósł wydatki związane z danym świadczeniem.

 • Zagraniczne wyjazdy z prawem do diety

  Dieta z tytułu podróży służbowej jest podstawowym świadczeniem przysługującym pracownikowi "w delegacji". Prawo do niej występuje zarówno w krajowej, jak i w zagranicznej podróży służbowej, jednak rodzaj podróży zdecydowanie wpływa na wysokość diety. Wyjazd zagraniczny jest pod tym względem korzystniejszy dla pracownika, szczególnie jeżeli celem podróży jest kilka krajów.

 • Kurs waluty stosowany do przeliczenia kosztów z tytułu podróży służbowej - interpretacja indywidualna organu podatkowego

  Wydatki udokumentowane fakturą bądź rachunkiem przelicza się według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury/rachunku. Natomiast wydatki nieudokumentowane fakturą/rachunkiem (w tym diety i ryczałty) przelicza się przy zastosowaniu średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji przez pracownika.

 • Zagraniczna delegacja nie tylko dla wybrańców

  ...i Łotwa). To stawki wyjściowe. W przyznawaniu świadczenia firmy mają bowiem pewną swobodę. Przykładowo, jeśli przedsiębiorstwo zapewnia delegowanemu pracownikowi kolację, kwota diety zmniejsza się o 30 proc. wyjściowej stawki. Diety nie można jednak okroić o więcej niż 75 proc. podstawy wymienionej w rozporządzeniu. Redakcja rynekpracy.pl...

 • Pracownik w hotelu śpi, bo musi, więc podatku nie płaci

  Nocleg pracownika w hotelu, opłacony przez pracodawcę, nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu - uznał sąd administracyjny w Poznaniu. Sędziowie uznali, że pracownik śpi w hotelu ze względu na obowiązki służbowe a nie dlatego, że lubi.