• Informacje na temat:

  delegacje pracownicze

Artykuły na temat: delegacje pracownicze
 • ...ciężarne nie mogą wykonywać nawet za swoją zgodą. Nie można też bez ich zgody wysyłać ich w delegacje. Kiedy do...

 • Rozliczanie zagranicznych delegacji pracowników

  W dobie otwarcia na zagraniczne rynki zbytu odbywanie przez pracowników zagranicznych podróży służbowych stało się firmową codziennością. Wydatki ponoszone przez pracodawców w związku z tymi wyjazdami powinny zostać prawidłowo rozliczone zarówno pod kątem powstania przychodu po stronie pracownika, jak i w rachunku kosztowym.

 • ...jej też wysyłać w delegacje. Jeśli pracownica dotychczas była zatrudniona na stanowisku, które wiąże się z pracą szkodliwą dla zdrowia, pracodawca musi przenieść ją na inne stanowisko, przy czym nie...

 • Nadgodziny w podróży służbowej tylko sporadycznie

  Podróż służbowa podlega zaliczeniu do czasu pracy w ograniczonym zakresie. Generalnie sam fakt odbywania podróży służbowej nie jest traktowany na równi ze świadczeniem pracy. W konsekwencji praca nadliczbowa w czasie podróży służbowej występuje dość rzadko.

 • Ważne dla 228 000 polskich pracowników

  Unijne przepisy o pracy na zagranicznej delegacji są teraz korzystniejsze dla podejmujących takie zatrudnienie.

 • Wniosek o urlop rodzicielski zgodnie z przepisami

  Udzielaniu urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i wychowawczych poświęcony jest cały dział Kodeksu pracy. Tematyka urlopów z tytułu rodzicielstwa należy do podstawowych zagadnień prawa pracy, jednak aż do 2 stycznia 2016 r. ta ważna sfera uprawnień pracowniczych nie posiadała własnego aktu wykonawczego, który regulowałby formalne kwestie związane z wnioskowaniem o urlopy rodzicielskie. Panowała w tym zakresie swoboda, która zakończyła się 2 stycznia 2016 r.

 • .... Dotyczy to wyjazdów: - kobiet w ciąży (art. 178 § 1 KP), - pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4 (art. 178 § 2 KP). Ważne Wskazane osoby mogą jeździć w delegacje ale niezbędne jest(...) szczególną uwagę zwracać na potencjalną możliwość wystąpienia pracy nadliczbowej i w razie takiego zagrożenia bezwzględnie nie wysyłać w delegacje tych pracownic. Ważne Wyrażona przez pracownicę w ciąży...

 • Parkowanie samochodu poza siedzibą firmy

  Sporządzenie stosownych umów określających zasady korzystania z pojazdów, wprowadzenie zasad używania samochodów do celów służbowych oraz monitorowanie przez podatnika ilości zużytego paliwa - mogą stanowić wystarczające i obiektywne środki dla zabezpieczenia wykorzystania przedmiotowych pojazdów do celów działalności gospodarczej.

 • Niewypłacalność pracodawcy a prawa pracowników

  Sejm RP wprowadził nowe przepisy dotyczące zmian w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

 • Polscy przewoźnicy na celowniku niemieckiego urzędu celnego?

  Według danych Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców, od początku stycznia 2018 roku nastąpiły wzmożone kontrole drogowe polskich przewoźników w Niemczech. Zdaniem ekspertów OCRK, nasilone działania ze strony niemieckiego urzędu celnego (niem. Zollamt) spowodowane są m.in. planowanym wejściem w życie tzw. pakietu drogowego. Co grozi kierowcom w przypadku zatrzymania przez służby kontrolne?