• Informacje na temat:

  delegacje służbowe prywatnym samochodem

Artykuły na temat: delegacje służbowe prywatnym samochodem
 • Szef chce wysłać mnie w delegację do innego miasta moim samochodem. Czy muszę się zgodzić? Samochód jest potrzebny w rodzinie.

 • Rekompensata za korzystanie z własnego pojazdu w celach służbowych

  W zależności od potrzeb pracodawcy, możliwe są dwa sposoby wykorzystania samochodu: w celu odbycia podróży służbowej poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza miejscem stałego zamieszkania pracownika (czyli tzw. delegacje służbowe, gdzie konieczne jest wydanie polecenia wyjazdu służbowego - jazdy pozamiejscowe ); dla odbycia jazd lokalnych. Limity i stawki...

 • Świadczenia dla pracownika odbywającego podróż służbową

  Pracownik skierowany w podróż służbową wykonuje w jej trakcie określone zadanie służbowe. Podróż służbowa jest więc wyjazdem podejmowanym w interesie pracodawcy i jako taka nie powinna obciążać finansowo delegowanego pracownika. Z tytułu odbycia podróży służbowej ma on prawo do określonych świadczeń delegacyjnych, o ile poniósł wydatki związane z danym świadczeniem.

 • Prywatne samochody w użytkowaniu firmowym

  Do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi wykorzystują prywatne auta należące do nich samych, ich pracowników i zleceniobiorców oraz stanowiące własność osób trzecich - zazwyczaj znajomych lub członków rodziny. Korzystanie z prywatnych samochodów w prowadzeniu działalności wywołuje określone skutki w podatku dochodowym.

 • Parkowanie samochodu poza siedzibą firmy

  Sporządzenie stosownych umów określających zasady korzystania z pojazdów, wprowadzenie zasad używania samochodów do celów służbowych oraz monitorowanie przez podatnika ilości zużytego paliwa - mogą stanowić wystarczające i obiektywne środki dla zabezpieczenia wykorzystania przedmiotowych pojazdów do celów działalności gospodarczej.

 • Sejm w mijającej kadencji uchwalił 723 ustawy, w tym np. o likwidacji OFE i podwyższeniu wieku emerytalnego

  Podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia i zrównanie go dla kobiet i mężczyzn, zmiany w OFE, przepisy wprowadzające roczny urlop macierzyński - to niektóre z kwestii uregulowanych w ustawach uchwalonych przez Sejm w mijającej kadencji. Przypominamy najważniejsze gospodarcze decyzje ostatnich lat.

 • Korpomarnotrawni: Rzucili korporacje, teraz do nich wracają

  Rzucali korporacje, bo mieli dość wyniszczającej pracy lub marzyły im się własne biznesy. Teraz do nich wracają.

 • Pracownikowi z tytułu podróży służbowej przysługują diety oraz zwrot kosztów: przejazdów, noclegów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej oraz innych udokumentowanych wydatków określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Jednak nie wszystkie koszty są rozliczane na podstawie faktycznie poniesionych wydatków, część z nich jest ustalana ryczałtowo.

 • Poczta Polska jedzie na garbie swoich pracowników

  Kilkuset związkowców z Poczty Polskiej demonstrowało w środę przed gmachem ministerstwa transportu w Warszawie, domagając się podwyższenia stawek za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych.

 • Senator droższy od posła

  Utrzymanie jednego senatora kosztuje nas rocznie niemal 1,3 mln zł. Na jednego posła w tym samym czasie wydajemy 761 tys. zł. 100 senatorów ma do dyspozycji w sumie blisko 130 mln zł, a 460 posłów musi zadowolić się 350 mln zł.