• Informacje na temat:

  dieta zagraniczna 2013

Artykuły na temat: dieta zagraniczna 2013
 • Kierowcy zarabiają od 5 do 8,5 tys. zł na rękę

  ..., a maksymalna określona jest w załączniku do rozporządzenia w sprawie podróży służbowych 1 . Na przykład w Niemczech maksymalna dieta za dobę wyniesie 49 euro, we Francji 50 euro. Ważny jest też zwrot kosztów(...) od podatku i składek ZUS do limitów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2013 roku. Taka struktura zarobków, tj. niska część opodatkowana i oskładkowana, a wysoka...

 • Dieta z tytułu podróży służbowej ma na celu głównie zrekompensowanie zwiększonych kosztów wyżywienia w jej trakcie. Jeżeli pracodawca zapewni komplet posiłków w ciągu całej podróży, odpada podstawa do wypłaty diety. Jeśli zapewnienie wyżywienia było częściowe, ulega ona obniżeniu o określoną procentowo kwotę. Przepisy dotyczące podróży służbowych nie określają metody pomniejszania diety. Z ich

 • ...(ar. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o PIT). Na chwilę obecną przysługuje dieta na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie krajowej podróży służbowej w wysokości 23 zł za każdą dobę (w przypadku(...) rozporządzenia, który podwyższa wysokość diet za podróż krajową do 30 zł za dobę. Projekt ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r. Katarzyna Rola-Stężycka...

 • ZUS od zlecenia wykonywanego w kraju i za granicą

  W przypadku gdy zleceniobiorca wykonuje umowę zlecenia za granicą, to wówczas z podstawy wymiaru składek ZUS można mu wyłączyć część wynagrodzenia w wysokości równowartości diety z tytułu podróży zagranicznej za każdy dzień pobytu za granicą. Zasadę tę stosuje się jednak tylko wtedy, gdy podlegający oskładkowaniu przychód zleceniobiorcy w danym miesiącu jest wyższy niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne. Jeśli zleceniobiorca przez część miesiąca wykonywał zlecenie za granicą, a...

 • Porażająca skala milczenia. Grozi nam załamanie cen

  Polscy producenci żywności obawiają się gigantycznych strat, jakie poniosą w związku z wykryciem nielegalnego uboju wołowiny w jednym z zakładów. Lista punktów, w którym klienci zostali narażeni na spożycie nieprzebadanego mięsa z Polski została podana do publicznej wiadomości wszędzie, tylko nie w Polsce.

 • Czas na nowe stawki podatków dochodowych!

  Podatek PIT jest tylko jednym z elementów systemu podatkowego, dlatego na wielkość obciążeń podatkowych nie można patrzeć jedynie przez pryzmat tego podatku - wskazuje resort finansów odnosząc się do skargi RPO dot. zbyt niskiej kwoty wolnej od podatku.

 • Wyższe diety, niższy podatek

  Od 1 marca rosną o ponad 30 proc. stawki diet na krajowe podróże służbowe. Wyższe diety przekładają się na niższe zobowiązania podatkowe przedsiębiorców. Są także korzystniejsze podatkowo dla pracowników.

 • Zarząd Pharmena S.A. w nawiązaniu do komunikatu o zawarciu umowy z firmą Medex na dystrybucję suplementu diety na Ukrainie (opublikowanego w raporcie bieżącym...

 • Zarząd Pharmena S.A. informuje, iż w dniu 3 czerwca 2013 r. otrzymał umowę podpisaną przez firmę Medex z siedzibą na Ukrainie. Umowa dotyczy sprzedaży...

 • Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za czerwiec 2013 r. 1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta Według Zarządu, w czerwcu 2013...