• Informacje na temat:

  diety krajowe

Artykuły na temat: diety krajowe
 • Wyższe diety dla podróżujących

  ...(związki zawodowe i organizacje pracodawców). Projekt ma zastąpić, obowiązujące obecnie, dwa osobne rozporządzenia - jedno w sprawie diet na wyjazdy krajowe, drugie - zagraniczne. Zgodnie z projektowanymi przepisami pracownik przebywający w krajowej podróży służbowej ma dostawać dzienną dietę na wyżywienie w wysokości 30 zł, a nie - jak dotychczas - 23 zł. Wzrosną też - z 4 zł 60 gr do 6 zł...

 • Rynek suplementów diety do 2021 roku będzie rósł o 7 proc. rocznie

  Sprzedaż suplementów diety dynamicznie rośnie. Wartość rynku to ok. 3,5 mld zł, a w 2016 roku eksperci szacowali wzrost rynku na 10 proc. Jak wynika z prognoz firmy PMR, w latach 2017-2021 rynek będzie rozwijać się w tempie ok. 7 proc. Mimo to suplementy diety wciąż są niedocenianą kategorią - podkreśla prezes Krajowej Rady Suplementów i Odżywek. Rynkowi szkodzi wciąż istniejące przekonanie, że

 • Zagraniczne wyjazdy z prawem do diety

  Dieta z tytułu podróży służbowej jest podstawowym świadczeniem przysługującym pracownikowi "w delegacji". Prawo do niej występuje zarówno w krajowej, jak i w zagranicznej podróży służbowej, jednak rodzaj podróży zdecydowanie wpływa na wysokość diety. Wyjazd zagraniczny jest pod tym względem korzystniejszy dla pracownika, szczególnie jeżeli celem podróży jest kilka krajów.

 • Będą surowe normy etyczne w reklamach suplementów. Branża sama wprowadza zakazy

  Cztery branżowe organizacje zrzeszające producentów i dystrybutorów suplementów diety wypracowały Kodeks Dobrych Praktyk. Zakazuje on wykorzystywania w reklamach suplementów wizerunku lekarzy i farmaceutów oraz wprowadzania konsumentów w błąd. Do końca lutego producenci mają czas, aby zobowiązać się do przestrzegania nowych zasad. Branża farmaceutyczna pozostaje jednym z największych

 • Pracownik oddelegowany bez prawa do diety

  ...zm.). Inny zakres uprawnień pracownika wynika z faktu odbycia przez niego podróży służbowej. W takim przypadku przysługują mu diety i inne świadczenia z tego tytułu. Mogą być one określone(...) zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania) lub w umowie o pracę - w przypadku pracodawców pozabudżetowych. Jeżeli nie dokonali oni samodzielnych ustaleń w tych przepisach (z zastrzeżeniem wysokości diety...

 • Ministerstwo szykuje zmiany w zakresie reklamy leków

  Ministerstwo Zdrowia może wprowadzić całkowity zakaz reklamowania leków OTC (bez recepty) i suplementów diety. To jeden z rozważanych projektów, który - niewykluczone - już w 2017 r. będzie poddany konsultacjom społecznym. Co proponowane zmiany oznaczają dla gospodarki, pacjentów i firm farmaceutycznych? Na te pytania odpowiada raport przygotowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

 • ...– wypłaca mu dietę. Za podróż trwającą od 8 do 12 godzin należy się połowa diety, poniżej 8 godzin dieta nie przysługuje. Dieta krajowa wynosi aktualnie minimum 30 zł (pracodawca może w regulaminie(...) należy się 1/4 diety, czyli 7,5 zł). Prawo pracy. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502.

 • do wypłaty diety. Jeśli zapewnienie wyżywienia było częściowe, ulega ona obniżeniu o określoną procentowo kwotę. Przepisy dotyczące podróży służbowych nie określają metody pomniejszania diety. Z ich brzmienia można jednak wywnioskować, że sposoby obniżenia diety o koszt posiłku będą się różnić, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z podróżą krajową, czy zagraniczną.

 • Kierowcy zarabiają od 5 do 8,5 tys. zł na rękę

  ...ale wysokich zwrotów kosztów z tytułu podróży służbowej. W transporcie międzynarodowym pracodawca może wybrać stawkę diety zagranicznej . Minimalna kwota za dobę w takiej podróży to 30 PLN(...) zarabiać jak najwięcej, w jak najkrótszym czasie. Przedsiębiorca, wypłacający diety i ryczałty za nocleg, w całości zwraca koszty z tytułu podróży służbowej swojemu pracownikowi. Należności te są wolne...

 • Świadczenia dla pracownika odbywającego podróż służbową

  Pracownik skierowany w podróż służbową wykonuje w jej trakcie określone zadanie służbowe. Podróż służbowa jest więc wyjazdem podejmowanym w interesie pracodawcy i jako taka nie powinna obciążać finansowo delegowanego pracownika. Z tytułu odbycia podróży służbowej ma on prawo do określonych świadczeń delegacyjnych, o ile poniósł wydatki związane z danym świadczeniem.