• Informacje na temat:

  długośc okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Artykuły na temat: długośc okresu wypowiedzenia umowy o pracę
 • Zaproponowano mi pracę na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym. Czy firma może rozwiązać umowę przed upływem czasu, na jaki została zawarta, jeśli pracownik wróci wcześniej do pracy? Marlena z Bielska...

 • Kiedy zaczyna się i kończy okres wypowiedzenia?

  Wypowiedzenie umowy o pracę jest zwykłym trybem rozwiązania stosunku pracy, z którego pracodawcy często korzystają w praktyce. Jednym z elementów wypowiedzenia jest jego okres, zróżnicowany w zależności od rodzaju umowy. Przepisy Kodeksu pracy wskazują te okresy, jak również to, kiedy dane wypowiedzenie powinno się zakończyć. Nie stanowią jednak, kiedy rozpoczyna się bieg wypowiedzenia. Kwestia

 • Wolne na wypowiedzeniu na szukanie pracy

  Wypowiedzenie umowy może nastąpić z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. Jeżeli czynności tej dokonuje pracodawca, wówczas pracownik w okresie wypowiedzenia otrzymuje prawo do skorzystania z dwóch dni wolnego. Celem tego uprawnienia jest umożliwienie pracownikowi podjęcia starań o znalezienie nowego zajęcia.

 • Kiedy nie trzeba uzasadniać wypowiedzenia umowy o pracę?

  Wypowiedzenie umowy o pracę jest podstawowym trybem rozwiązania stosunku pracy. Dla swojej ważności nie potrzebuje wystąpienia szczególnie ważnej przyczyny zwolnienia. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu (jak też o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia) powinno nastąpić na piśmie. Na pracodawcy ciąży również obowiązek wskazania przyczyny wypowiedzenia, jednak nie dotyczy on

 • ...okres wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy pracownika?” Już nie! Obecnie są takie same długości okresów wypowiedzenia zarówno dla osób zatrudnionych na umowach o pracę na czas nieokreślony, jak i tych(...) wypowiedzenia z powodu niekorzystnych zmian warunków umowy o pracę. WAŻNE! Należy zażądać na piśmie wypłaty odprawy, podając jako powód odejścia z pracy pogorszenie warunków umowy. Dni wolne na...

 • O zmianie długości wypowiedzenia trzeba informować

  Krótkie wypowiedzenie umowy na czas określony, stosowane niezależnie od tego, na jak długi okres umowa ta została zawarta, powoli odchodzi do przeszłości.

 • Rząd zmienia prawo: Umowy na czas określony krótsze, ale z dłuższym okresem wypowiedzenia

  Umowy na czas określony będą krótsze, a okres ich wypowiedzenia - dłuższy. W dodatku wymówienia trzeba będzie uzasadnić. Rząd chce zrównać uprawnienia przysługujące osobom zatrudnionym terminowo i pracującym na stałe. Związki zawodowe czekają na szczegóły propozycji, a pracodawcy ostrzegają przed zbyt radykalnymi zmianami.

 • Pracodawcy o umowach terminowych

  Maksymalny czas trwania umów terminowych - wraz z trzymiesięcznym okresem próbnym po zsumowaniu nie może przekroczyć 36 miesięcy, zrównane mają też być okresy wypowiedzenia - to najważniejsze zmiany w kodeksie pracy zaakceptowane przez Stały Komitet Rady Ministrów.

 • Dopóki jesteś pracownikiem, czyli do końca okresu wypowiedzenia, masz takie same uprawnienia jak twoi współpracownicy...

 • Praca: Umowy terminowe naszym przekleństwem

  Prawo pracy: Obecnie Senat zajmuje się projektem nowelizacji kodeksu pracy, którego celem jest ograniczenie nadużywania umów o pracę na czas określony. Zdaniem analityków FOR kierunek tych zmian jest całkowicie błędny.