• Informacje na temat:

  długość umowy na czas określony

Artykuły na temat: długość umowy na czas określony
 • ...2016 roku zawieranie takich długich terminowych umów o pracę, jaką ma Waldek, nie jest już dopuszczalne – oznajmiła bratu. – Teraz maksymalny czas trwania umowy o pracę na czas określony nie może być(...). – Po prostu po zakończeniu każdej umowy o pracę na czas określony robili miesiąc przerwy i podpisywali z pracownikiem kolejny dokument. I żadne ograniczenia ich wtedy nie dotyczyły. Grażyna przecząco...

 • Praca: Umowy terminowe naszym przekleństwem

  Prawo pracy: Obecnie Senat zajmuje się projektem nowelizacji kodeksu pracy, którego celem jest ograniczenie nadużywania umów o pracę na czas określony. Zdaniem analityków FOR kierunek tych zmian jest całkowicie błędny.

 • Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony z tym samym pracownikiem

  Zamierzamy przyjąć do pracy osobę, którą w latach 2013-2015 zatrudnialiśmy na podstawie trzech umów na czas określony, w tym na zastępstwo. Czy obecnie możemy zawrzeć z nią umowę na czas określony?

 • Zatrudnienie terminowe po zmianach

  Od 22 lutego 2016 r. umowy na czas określony będą zawierane na zupełnie nowych zasadach. Wiele rozwiązań prawnych dotyczących tych umów, jak chociażby przekształcenie trzeciej z rzędu umowy na czas określony w umowę bezterminową, odejdzie do przeszłości. Zamiast tego pojawią się nowe regulacje, dotychczas nieznane na gruncie prawa pracy.

 • Rewolucja w umowach o pracę na czas określony

  Około 3 milionów Polaków zatrudnionych (według danych GUS) na umowach czasowych może odczuć zmiany wynikające z uchwalonej nowelizacji Kodeksu Pracy. Pod koniec sierpnia zakończył się proces legislacyjny ustawy, która wprowadza ograniczenie nadużywania przez pracodawców umów na czas określony. Nowe przepisy wejdą w życie po sześciu miesiącach od ogłoszenia, czyli 22 lutego 2016 roku. Co oznaczają...

 • O zmianie długości wypowiedzenia trzeba informować

  Krótkie wypowiedzenie umowy na czas określony, stosowane niezależnie od tego, na jak długi okres umowa ta została zawarta, powoli odchodzi do przeszłości.

 • Pracodawcy RP za 33-miesięcznym zatrudnianiem na czas określony

  Pracodawcy RP akceptują zaproponowany przez resort pracy 33-miesięczny okres, po którym terminowe umowy o pracę przekształcałyby się w stałe. Według nich, w projekcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej brakuje propozycji wydłużenia do 6 miesięcy maksymalnego czasu umowy na okres próbny.

 • Pracodawcy o umowach terminowych

  Maksymalny czas trwania umów terminowych - wraz z trzymiesięcznym okresem próbnym po zsumowaniu nie może przekroczyć 36 miesięcy, zrównane mają też być okresy wypowiedzenia - to najważniejsze zmiany w kodeksie pracy zaakceptowane przez Stały Komitet Rady Ministrów.

 • Rząd zmienia prawo: Umowy na czas określony krótsze, ale z dłuższym okresem wypowiedzenia

  Umowy na czas określony będą krótsze, a okres ich wypowiedzenia - dłuższy. W dodatku wymówienia trzeba będzie uzasadnić. Rząd chce zrównać uprawnienia przysługujące osobom zatrudnionym terminowo i pracującym na stałe. Związki zawodowe czekają na szczegóły propozycji, a pracodawcy ostrzegają przed zbyt radykalnymi zmianami.

 • Nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem

  Do końca sierpnia ubiegłego roku zatrudnialiśmy pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (po umowie na okres próbny i dwóch umowach na czas określony, zakończonych kilka lat temu). Czy możemy ponownie zatrudnić tę osobę, a jeśli tak, to na podstawie jakiej umowy o pracę?