• Informacje na temat:

  dni ustawowo wolne od pracy 2013

Artykuły na temat: dni ustawowo wolne od pracy 2013
 • Wymiar czasu pracy w 2013 r.

  W przyszłym roku aż 10 świątecznych dni wypada w tygodniu, są one dniami ustawowo wolnymi od pracy i jeżeli przypadają w innym dniu niż niedziela i obniżają wymiar czasu pracy.

 • Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, stanowiące podstawę wypłaty zasiłku chorobowego lub zasiłku opiekuńczego, powinno być dostarczone do płatnika zasiłku lub odpowiednio płatnika składek w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Przekroczenie tego terminu, co do zasady, skutkuje zmniejszeniem wysokości należnego świadczenia. Co prawda dni świąteczne mogą uchronić przed tą sankcją, jednak tylko wówczas

 • Dodatkowy dzień wolny - kiedy przysługuje?

  W ostatnich tygodniach głośno było o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodny z konstytucją przepis odbierający zatrudnionym prawo do dnia wolnego za święto przypadające w dniu wolnym od pracy. Informacje o kolejnych zmianach wywołały wiele wątpliwości wśród pracowników. W jakich sytuacjach dzień wolny rzeczywiście przysługuje? Czy w zamian za przypadający w niedzielę 11

 • Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach

  Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc w stałym i ustalonym z góry terminie, nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca. Terminy wypłaty innych świadczeń płacowych związanych ze stosunkiem pracy są bardziej zróżnicowane i wynikają z przepisów dotyczących danego świadczenia. Prawo pracy nie przewiduje więc jednego, uniwersalnego terminu wypłaty

 • Dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w weekend - czy i kiedy przysługuje?

  W ostatnich miesiącach minionego roku głośno było o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodny z Konstytucją przepis odbierający zatrudnionym prawo do dnia wolnego za święto przypadające w dniu wolnym od pracy.

 • Podatek od handlu ominie najmniejsze sklepy

  Stawka podatku od sklepów ma wynosić 0,7% obrotów miesięcznie dla sieci o przychodach do 300 mln zł oraz 1,3% dla nadwyżki ponad 300 mln zł. Ale nowej daniny nie zapłacą sklepy o przychodach poniżej 1,5 mln zł miesięcznie.

 • Pracownicy mogą zyskać dodatkowe dni odpoczynku

  Resort pracy rozważa przywrócenie zasady, że za święto przypadające w dzień wolny przysługuje jego odbiór w innym terminie. Zmiana prawa zależy od Trybunału Konstytucyjnego.

 • Aby uzyskać zwolnienie z podatku, pracodawca musi sprawdzać, co jedzą pracownicy

  Zgodnie z wydaną 22 listopada 2018 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacją indywidualną wartość kuponów żywieniowych dla pracowników stanowi dla nich przychód. Pracodawca, który je wydaje, nie kontrolując, na jakie posiłki lub artykuły spożywcze są przez pracowników przeznaczane, nie może skorzystać z przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PIT zwolnienia w podatku

 • ​Karny urlop za karne punkty

  Zaostrzenie przepisów wobec kierowców łamiących przepisy rykoszetem odbije się na ich pracodawcach. Aby wziąć udział w kursie reedukacyjnym, konieczne bowiem będzie zwolnienie się z pracy.

 • Które podatki (nie) przedawnią się z końcem 2016 r.?

  Zobowiązanie podatkowe przedawnia się zasadniczo po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W wielu przypadkach okres ten jest jednak znacznie dłuższy. Przyczyną może być zawarcie układu ratalnego, ogłoszenie upadłości czy prowadzenie postępowania karnego skarbowego.