• Informacje na temat:

  dni ustawowo wolne od pracy 2013

Artykuły na temat: dni ustawowo wolne od pracy 2013
 • Wymiar czasu pracy w 2013 r.

  W przyszłym roku aż 10 świątecznych dni wypada w tygodniu, są one dniami ustawowo wolnymi od pracy i jeżeli przypadają w innym dniu niż niedziela i obniżają wymiar czasu pracy.

 • Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, stanowiące podstawę wypłaty zasiłku chorobowego lub zasiłku opiekuńczego, powinno być dostarczone do płatnika zasiłku lub odpowiednio płatnika składek w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Przekroczenie tego terminu, co do zasady, skutkuje zmniejszeniem wysokości należnego świadczenia. Co prawda dni świąteczne mogą uchronić przed tą sankcją, jednak tylko wówczas

 • Dodatkowy dzień wolny - kiedy przysługuje?

  W ostatnich tygodniach głośno było o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodny z konstytucją przepis odbierający zatrudnionym prawo do dnia wolnego za święto przypadające w dniu wolnym od pracy. Informacje o kolejnych zmianach wywołały wiele wątpliwości wśród pracowników. W jakich sytuacjach dzień wolny rzeczywiście przysługuje? Czy w zamian za przypadający w niedzielę 11

 • Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach

  Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc w stałym i ustalonym z góry terminie, nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca. Terminy wypłaty innych świadczeń płacowych związanych ze stosunkiem pracy są bardziej zróżnicowane i wynikają z przepisów dotyczących danego świadczenia. Prawo pracy nie przewiduje więc jednego, uniwersalnego terminu wypłaty

 • Dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w weekend - czy i kiedy przysługuje?

  W ostatnich miesiącach minionego roku głośno było o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodny z Konstytucją przepis odbierający zatrudnionym prawo do dnia wolnego za święto przypadające w dniu wolnym od pracy.

 • Podatek od handlu ominie najmniejsze sklepy

  Stawka podatku od sklepów ma wynosić 0,7% obrotów miesięcznie dla sieci o przychodach do 300 mln zł oraz 1,3% dla nadwyżki ponad 300 mln zł. Ale nowej daniny nie zapłacą sklepy o przychodach poniżej 1,5 mln zł miesięcznie.

 • Pracownicy mogą zyskać dodatkowe dni odpoczynku

  Resort pracy rozważa przywrócenie zasady, że za święto przypadające w dzień wolny przysługuje jego odbiór w innym terminie. Zmiana prawa zależy od Trybunału Konstytucyjnego.

 • Które podatki (nie) przedawnią się z końcem 2016 r.?

  Zobowiązanie podatkowe przedawnia się zasadniczo po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W wielu przypadkach okres ten jest jednak znacznie dłuższy. Przyczyną może być zawarcie układu ratalnego, ogłoszenie upadłości czy prowadzenie postępowania karnego skarbowego.

 • ​Karny urlop za karne punkty

  Zaostrzenie przepisów wobec kierowców łamiących przepisy rykoszetem odbije się na ich pracodawcach. Aby wziąć udział w kursie reedukacyjnym, konieczne bowiem będzie zwolnienie się z pracy.

 • Dodatkowy dzień wolny - kiedy przysługuje?

  W ostatnich tygodniach głośno było o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodny z konstytucją przepis odbierający zatrudnionym prawo do dnia wolnego za święto przypadające w dniu wolnym od pracy. Informacje o kolejnych zmianach wywołały wiele wątpliwości wśród pracowników. W jakich sytuacjach dzień wolny rzeczywiście przysługuje? Czy w zamian za przypadający w niedzielę 11