• Informacje na temat:

  do którego podatek ryczałtowy

Artykuły na temat: do którego podatek ryczałtowy
 • W marcu należy wpłacić do gminy podatek i opłatę za użytkowanie wieczyste. Komu przysługują w nich ulgi? Jakie jeszcze opłaty może pobierać gmina?

 • Polacy korzystający z dziećmi z wakacyjnych atrakcji jak np. wesołe miasteczko, nie są świadomi, że niemal każdy z przedsiębiorców prowadzących tam usługi rozrywkowe jest opodatkowany inną stawką podatkową. Z bliżej nieznanych we współczesnej gospodarce przyczyn, osoba prowadząca karuzelę, płaci inną stawkę podatkową, niż posiadacz zjeżdżalni typu Gigant. Inny podatek zapłacimy jednak od

 • ...zainstalowanego w wynajmowanym lokalu, wodę, energię elektryczną oraz gaz, które nie są ustalane w sposób ryczałtowy, gdy z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Przychód powstaje w momencie faktycznego otrzymania przez wynajmującego pieniędzy za wynajem. Jak płacić podatek? Najpopularniejszym sposobem opodatkowania tych dochodów jest ryczałt od przychodów...

 • Wzrost stawki ryczałtowej nie zachwieje rynkiem mieszkaniowym

  Wraz z 1 stycznia 2018 r. zwiększona została stawka ryczałtowa podatku od przychodów z czynszu najmu. Dotychczas przepisy zobowiązywały do zapłaty 8,5 proc. przychodów bez względu na wielkość przychodów, a obecnie stawka ta obowiązuje do kwoty 100 tys. zł, natomiast powyżej tej kwoty obowiązuje stawka 12,5 proc.

 • ​Abramowicz: Pokażemy projekt, który istotnie podniesie zarobki Polaków

  ...- firma płaciłaby jeden podatek w wysokości 25 proc. od całego funduszu płac, co wiązałoby się z wykonaniem obowiązków podatkowych za pracowników wobec państwa - powiedział. Dodał, że zapowiadane(...), które w Polsce nie płacą latami podatku, głównie zagraniczne, ale także krajowe (...). My proponujemy prosty, powszechny, uczciwy podatek - jeden dla wszystkich - powiedział. W przypadku osób...

 • Będę wnosić o rozszerzenie możliwości stosowania podatku ryczałtowego przez MŚP oraz o uproszczenie dla tej grupy firm przepisów prawa pracy - mówi Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP. Dodaje, że siedzibą jego urzędu będzie Warszawa.

 • ...w odniesieniu do dochodu uzyskiwanego z tytułu umowy o dzieło, do którego można zastosować 50 proc. koszty uzyskania przychodu (85 528 zł), ale i tak jest to korzystny sposób wypłaty wynagrodzenia(...) rzeczywisty koszt dla spółki w tej wysokości, oraz nie stanowi podstawy do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W konsekwencji, od takiego wynagrodzenie pobierany jest tylko podatek...

 • Wchodzi w życie podatek handlowy

  1 września br. wchodzi w życie ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej (tzw. podatek handlowy). Rząd założył, że w 2017 r. podatek ten przyniesie budżetowi 1,6 mld zł wpływów.

 • Obecnie coraz popularniejsza staje się praca poza miejscem zamieszkania, a stopień migracji siły roboczej jest znaczący. Wielu pracodawców, w związku z zatrudnieniem osób spoza bliskiego sąsiedztwa siedziby firmy, oferuje swoim pracownikom możliwość nieodpłatnego zorganizowanego dowozu do miejsca zatrudnienia. Jak zatem traktować tego typu świadczenie? Czy jest to dla pracownika dodatkowy przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

 • Podatek przychodowy zamiast obecnych podatków

  Wprowadzenie podatku przychodowego zamiast większości obecnych podatków to pomysł nowego systemu podatkowego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przedstawionego podczas posiedzenia parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego.