• Informacje na temat:

  dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Artykuły na temat: dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
 • ...(Dz.U. z 2004 r., nr 210, poz. 2135). Skorzysta też rodzina Gdy mamy dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne(...) ubezpieczenia przez męża. Jeśli chce mieć pewność, że w razie choroby lub wypadku będzie mogła skorzystać z bezpłatnych świadczeń medycznych, musi przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego...

 • Ubezpieczenie zdrowotne dziecka kończącego naukę

  Obowiązkiem osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu jest zgłoszenie do niego członków swojej rodziny. W taki sposób zgłasza się do tego ubezpieczenia m.in. dzieci.

 • ...poprzedniego ubezpieczenia, np. świadectwo pracy lub wydane przez zakład pracy zaświadczenie. Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie 4005,97 zł). Trzeba jednak pamiętać, że kwota ta zmienia się co kwartał. W styczniu, lutym i marcu 2014 jest to 360,54 zł. Osoba, która zawarła umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne...

 • Polak i jego finanse cz. 6.: Skomplikowany świat dobrowolnych ubezpieczeń

  Ubezpieczenie to ochrona, której zadaniem jest zabezpieczenie dóbr materialnych i niematerialnych ubezpieczonego przed skutkami i konsekwencjami wystąpienia negatywnych, niepożądanych zdarzeń, najczęściej losowych.

 • Gdy zostałaś zwolniona z pracy W czasie, gdy mamy umowę o pracę albo umowę zlecenie, jesteśmy objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym....

 • Od nowego roku przedsiębiorcy będą wykonywali tylko jeden przelew na łączną kwotę wszystkich składek, jakie są zobowiązane odprowadzać firmy. Będzie więc jeden przelew łącznie na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy Fundusz Emerytur Pomostowych.

 • ...„Dostałem wypowiedzenie i za 3 miesiące zostanę bez pracy. Co zrobić, by nadal mieć ubezpieczenie zdrowotne?” - chce wiedzieć Krzysztof L. z Zamościa.

 • Preferencje dla przedsiębiorcy w składce zdrowotnej

  Osoba (fizyczna) prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą generalnie opłaca za siebie z tego tytułu składkę zdrowotną. Pewna grupa przedsiębiorców - po spełnieniu odpowiednich warunków - może być zwolniona z obowiązku jej regulowania do ZUS. Niektórzy natomiast mogą ją opłacić w obniżonej kwocie.

 • Chciałabym zostać wolontariuszką w organizacji pomagającej chorym i niepełnosprawnym. Czy będę miała ubezpieczenie zdrowotne? Teresa z Małopolski...

 • Wpływ nieterminowej wpłaty składek na ubezpieczenie chorobowe

  Ubezpieczenie chorobowe dla niektórych ubezpieczonych ma charakter dobrowolny. Do grona takich osób należą m.in. osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność. Podleganie temu ubezpieczeniu uprawnia je do otrzymania świadczeń z niego przysługujących (m.in. zasiłku z tytułu choroby).