• Informacje na temat:

  dochód per capita 2012

Artykuły na temat: dochód per capita 2012
 • Rynek pracy w Kanadzie

  Kanada ma jeden z najwyższych wskaźników migracji na świecie, przyjmuje więcej imigrantów per capita niż Europa, Wielka Brytania czy USA. Czy warto wyemigrować do tego kraju?

 • Polski PKB pnie się w górę, a nasze płace spadają

  Bardzo dobra koniunktura polskiej gospodarki w minionych latach przełożyła się na szybki wzrost poziomu naszego PKB per capita, w porównaniu ze średnią UE oraz z krajami regionu. A wielkość PKB przypadająca na mieszkańca, to bardzo miarodajny wskaźnik, który najlepiej przybliża realny obraz wzrostu danego kraju.

 • Roboty "idą" po naszą pracę. Polska wśród najbardziej zagrożonych państw

  .... Badanie WISE w znacznej mierze odzwierciedla podział Starego Kontynentu na "starą" i "nową" Europę. Najbardziej na mechanizację są bowiem narażone państwa o niskim PKB (o dochodzie per capita poniżej(...) zmiany rynku pracy w związku z automatyzacją są kraje Zachodu oraz Północy. Co ciekawe jednak, względne bezpieczeństwo bogatej Unii (PKB per capita powyżej 33 tys. euro) wynika z tego, że procesy...

 • Deficyt mieszkaniowy w Polsce: Trzeba wybudować 1,5 miliona mieszkań?

  Problemy związane z deficytem mieszkaniowym w Polsce wzbudzają duże emocje. Poglądy mówiące o tym, że w Polsce trzeba wybudować jeszcze 1,0-1,5 mln mieszkań często spotykają się z krytyką. Oponenci słusznie wskazują na nadchodzące problemy demograficzne i ograniczone możliwości nabywcze Polaków. Po przeanalizowaniu "twardych" danych i dowodów okazuje się, że prawda leży pośrodku. W porównaniu ze standardami Europy Zachodniej, rzeczywiście mamy zbyt mało mieszkań. Może się jednak okazać, że za...

 • Ziemia obiecana

  ...bardzo małym poziomie zaludnienia w przeliczeniu na kilometr kwadratowy. Według danych OECD (www.oecd.org/norway/), Norwegię zamieszkuje ponad 5 mln obywateli, średni roczny PKB per capita wynosi ok. 50(...) Norwegii. Polacy za granicą Według danych Statistics Norway (http://www.ssb.no/emner/02/01/10/innvbef/) na 1 stycznia 2012 r. w Norwegii na stałe przebywało 67,3 tys. Polaków. Ich największy napływ...

 • Nadchodzi nowa klasa średnia. Wywoła konsumencką rewolucję

  Nadchodzi rewolucja w światowej konsumpcji. Będzie ją napędzała bezprecedensowa ekspansja klasy średniej rynków wschodzących. Wygląda więc na to, że globalna gospodarcza i handlowa dominacja USA, widoczna szczególnie w latach 90. XX wieku i pierwszej dekadzie obecnego tysiąclecia dobiega końca.

 • Komu i ile winna jest Grecja?

  Trzeba rozróżnić zadłużenie greckiego rządu (zaciągnięte zarówno u własnych obywateli jak i za granicą) od zadłużenia zagranicznego Grecji (czyli długi zaciągnięte przez grecki rząd, bank centralny,firmy i obywateli za granicą).

 • W lipcu 2007 r. WIG osiągnął historycznie wysoką wartość 67 772,91 punktów. Dopiero teraz ponownie zbliża się do tego poziomu. Czemu aż przez dziesięć lat pozostawał poniżej tej wartości?

 • Dariusz Filar: To nie jest czas na przymiarki do euro

  - Jeżeli chce się reprezentować pierwszą prędkość w Unii Europejskiej nie będąc w strefie euro, to trzeba uporządkować swoją politykę fiskalną i pieniężną, ale również społeczną - mówi Dariusz Filar, ekonomista, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, były członek Rady Polityki Pieniężnej w rozmowie z Pawłem Czuryło.

 • Allianz: Rosną aktywa finansowe polskich gospodarstw

  Polska zajmuje nadal 35. miejsce w rankingu najbogatszych państw. Aktywa finansowe polskich gospodarstw domowych w 2012 r. wzrosły o 9,8 proc. rdr do poziomu 8.854 euro per capita, przez co jesteśmy liderami w naszym regionie wynika z badania firmy Allianz.