• Informacje na temat:

  dochód rozporządzalny

Artykuły na temat: dochód rozporządzalny
 • Dochody i wydatki Polaków w 2013 roku

  Ubiegły rok przyniósł w Polsce kolejny już wzrost dochodów rozporządzalnych na osobę. W 2013 roku przeciętna kwota, jaką dysponował Polak, wynosiła 1299 zł i była wyższa o 0,7 proc. w porównaniu z 2012 rokiem. Na przestrzeni dekady dochód rozporządzalny wzrósł prawie dwukrotnie: np. w 2003 roku stanowił zaledwie 54 proc. tego, co w 2013 roku.

 • W ubiegłym roku wzrósł dochód rozporządzalny na jedną osobę

  Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem w 2014 r. wyniósł 1340 zł - podał w poniedziałek w komunikacie Główny Urząd Statystyczny.

 • Dochody rolników podwoiły się po wejściu Polski do UE

  Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny gospodarstw domowych od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej znacząco się zwiększył. Poszczególne grupy gospodarstw domowych zyskały w różnym stopniu. Niezmiennie najlepiej wygląda sytuacja przedsiębiorców, chociaż wzrost ich dochodów był najmniejszy (59 proc.). W 2004 roku najniższe dochody odnotowywały gospodarstwa rolników, jednak ich sytuacja...

 • Dochód rozporządzalny na osobę w 2016 r. wzrósł o 7 proc.

  Dochód rozporządzalny na osobę w 2016 wzrósł o 7 proc. w porównaniu do 2015 roku i wyniósł 1.475 zł. Jak podał GUS uruchomione od 1 kwietnia 2016 r. świadczenie Rodzina 500+ stanowiło przeciętnie w gospodarstwach domowych otrzymujących to świadczenie 16,8 proc. dochodów rozporządzalnych na 1 osobę.

 • Dochody Europejczyków - kto popuszcza, kto zaciska pasa?

  ...2018 był kolejnym rokiem wzrostu dochodów rozporządzalnych Europejczyków. Co ciekawe, chociaż Niemcom żyje się coraz lepiej, część z nich ma subiektywne odczucie, że ubożeje. A co z Polakami?

 • Polscy rolnicy chętnie kupują nowoczesne maszyny

  Choć statystycznie dochód rozporządzalny na jedna osobę w rodzinach polskich rolników jest niewysoki, to właśnie ta grupa społeczno-zawodowa dokonuje kosztownych zakupów inwestycyjnych. Dobra koniunktura na rynku ciągników i przyczep rolniczych to miarodajny wskaźnik nastrojów inwestycyjnych w rolnictwie.

 • Koszty życia, czyli na co stać Polaków?

  ...możliwości finansowe polskich gospodarstw, GUS porównuje przeciętny dochód rozporządzalny gospodarstw z przeciętnymi miesięcznymi wydatkami. Dochód rozporządzalny to zgodnie z definicją GUS-u: S uma(...) i alimenty). Przeciętny dochód rozporządzalny na osobę w 2012 roku wyniósł 1278 zł miesięcznie. Natomiast poziom przeciętnych miesięcznych wydatków na osobę wyniósł 1051 zł. Udział wydatków...

 • Wieś największym beneficjentem 500 plus

  Dodatki na dzieci najbardziej zwiększyły dochód w rodzinach żyjących z dala od wielkich ośrodków miejskich.

 • Wyższe wykształcenie to wyższe przychody

  ...przychody netto składają się dochód rozporządzalny oraz pozycje oszczędnościowe po stronie przychodowej. Pozycje oszczędnościowe to min. kwoty pobrane z lokat lub ze sprzedaży papierów wartościowych. Kolejną ważną daną w badaniu jest dochód rozporządzalny. Jest to suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego pomniejszona o składki i zaliczki na podatki. W skład dochodu rozporządzalnego wchodzi dochód...

 • W 2014 r. sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce poprawiła się, osiągały one wyższe dochody, a także, mimo iż więcej wydawały, wzrosła nadwyżka dochodów nad wydatkami - poinformował we wtorek GUS.