• Informacje na temat:

  dodatek funkcyjny

Artykuły na temat: dodatek funkcyjny
 • Sam dodatek funkcyjny u leśnika to nawet 5,8 tys. zł miesięcznie! Tak płacą Lasy Państwowe

  ...7,8 tys. zł - takie jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w Lasach Państwowych. To blisko 4 razy więcej niż najniższa krajowa. Aktualnie średnie wynagrodzenie zasadnicze brutto w przypadku podleśniczego wynosi: 4882,67 zł, leśniczego - 5933,35 zł plus dodatek funkcyjny brutto (min. 507,50 zł, a max. 1305 zł), a nadleśniczego 8788,31 zł plus dodatek funkcyjny (min. 2900 zł, a max...

 • Za pracę w nadgodzinach należy się premia lub wolne

  Za pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca ma do wyboru dwie formy rekompensaty - czas wolny albo dodatek do wynagrodzenia. Czasami wybór jest zawężony wyłącznie do wypłaty dodatku, jak ma to miejsce w przypadku nadgodzin z przekroczenia normy średniotygodniowej. Niezależnie jednak od tego, jakiego rodzaju nadgodziny są rekompensowane wypłatą dodatku, zasady jego obliczania są takie same.

 • Dodatek funkcyjny, służbowy, specjalny, za opiekę nad koniem... Ile zarabia się w policji?

  ..., w tym: z tytułu wysługi lat, za stopień, służbowy, funkcyjny, stołeczny, za opiekę nad służbowym koniem lub psem, instruktorski, lotniczy, kontrolerski i specjalny oraz dodatek terenowy. Policjant może...

 • Od 1 lipca duże podwyżki w samorządach

  Będzie nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Podwyżki dla pracowników samorządowych mają obowiązywać od 1 lipca. Po siedmiu latach zamrożenia minimalnych wynagrodzeń urzędników samorządowych, najmniejsze - przysługujące szeregowym urzędnikom, bez dodatków - mają wzrosnąć z 1100 zł aż do 1700 zł.

 • Wynagrodzenia nauczycieli: Pensje w górę, dodatki w dół

  Wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stażowy, motywacyjny i funkcyjny - tak może od przyszłego roku wyglądać konstrukcja uposażenia osób uczących w samorządowych szkołach i przedszkolach. Zniknąć mają inne, niemotywujące składniki do pensji (np. dodatek wiejski czy za warunki pracy). Nad zmianami w systemie wynagradzania pracuje właśnie resort edukacji. Przy okazji zniknąć ma obowiązek...

 • Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach

  Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc w stałym i ustalonym z góry terminie, nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca. Terminy wypłaty innych świadczeń płacowych związanych ze stosunkiem pracy są bardziej zróżnicowane i wynikają z przepisów dotyczących danego świadczenia. Prawo pracy nie przewiduje więc jednego, uniwersalnego terminu wypłaty wynagrodzeń pracowniczych - decyduje o nim brzmienie przepisu lub charakter świadczenia.

 • Ile zarabia nauczyciel? Podstawa mrozi krew w żyłach, ale są jeszcze dodatki

  ..., dodatek funkcyjny dla wychowawcy lub opiekuna stażu - od 2 do 20 proc., za wysługę lat - od 1 do 20 proc. za każdy rok pracy, a za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach - do 50 proc. Ile więc(...) pedagogicznego będzie to mniej po około 300 zł - wynika z danych MEN. Dodatek goni dodatek Ważniejsze od wynagrodzenia zasadniczego są jednak dla nauczycieli dodatki. Tych ostatnich jest dużo: motywacyjny...

 • Stałe miesięczne wynagrodzenie przy różnych absencjach w pracy

  Wynagrodzenie za pracę jest nieodzownym elementem stosunku pracy. Przysługuje ono zasadniczo za pracę wykonaną. Wynagrodzenie może być określone, np. stawką miesięczną lub godzinową albo w innej formie. Często wynagrodzenie zasadnicze ma stały miesięczny charakter. W takim przypadku, jeżeli w trakcie miesiąca pracownik będzie z różnych powodów nieobecny w pracy, jego wynagrodzenie za czas przepracowany ustala się według określonych zasad.

 • Wynagrodzenia i dodatki prokuratorów

  ...miesięcznie. Poza pensją zasadniczą prokuratorzy otrzymują dodatki: funkcyjne i za wysługę lat. Ich wysokość różni się w zależności od pełnionej funkcji oraz stażu pracy. Najwyższy dodatek funkcyjny w wysokości 15 849 zł przysługuje Prokuratorowi Generalnemu. Z kolei dyrektor Biura Legislacyjnego z tego tytułu otrzymał 13 207 zł. Oblicz swoją płacę netto. Sprawdź, ile trafia do ZUS, NFZ...

 • Płatny urlop wypoczynkowy to przywilej pracowników

  Płatny urlop wypoczynkowy to przywilej pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Prawo do tego urlopu jest niezbywalne. Ustalanie wynagrodzenia za urlop opiera się na zasadzie, zgodnie z którą pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie urlopowe powinno więc odpowiadać wysokości wynagrodzenia za pracę.