• Informacje na temat:

  dofinansowanie na usuwanie azbestu

Artykuły na temat: dofinansowanie na usuwanie azbestu
 • Ile szkodliwego azbestu zostało w polskim budownictwie?

  Azbest to nic innego jak włókna pochodzenia mineralnego, naturalnie występujące w przyrodzie, które od lat 50. ubiegłego stulecia były masowo wykorzystywane jako materiał izolacyjny oraz przy pokryciu dachów budynków, jako niepalny materiał budowlany. Największe wykorzystanie azbestu jako materiału budowlanego zanotowano w Polsce w latach 1950-1980. Po tym czasie zaczęto odchodzić od rozwiązań

 • Prawie 2 mld zł wyniosła pomoc, jaką otrzymała Polska w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wsparcie przeznaczono m.in. na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska, innowacje w energetyce czy poprawę infrastruktury transportowej.

 • NFOŚiGW: Pierwszy nabór dla wojewódzkich funduszy w ramach nowego programu

  Od 1 lutego do 29 września br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmował wnioski w ramach programu priorytetowego "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 2) REGION".

 • Wrocław dofinansuje usuwanie azbestu

  Dofinansowanie w wysokość od 85 do nawet 100 proc. mogą otrzymać osoby, które przystąpią do realizowanego przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu programu usuwania azbestu. Deklaracje są przyjmowane do 19 marca.

 • Do końca kwietnia opracowany zostanie program usuwania w Mielcu pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest. Obecnie trwa inwentaryzacja tych szkodliwych materiałów. Koszt tych przedsięwzięć wyniesie ogółem ponad 14,7 tys. zł.

 • Masz azbest? Pozbędziesz się go za darmo

  Mieszkańcy Mielca mogą za darmo pozbyć się azbestu. Wystarczy do 15 czerwca złożyć odpowiedni wniosek.

 • Zrób to sam: Usuń azbest z dachu

  Na wniosek Ministra Gospodarki, Rada Ministrów podjęła w dniu14 lipca 2009 roku uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032". Program zastępuje dotychczasowy "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski". Utrzymuje dotychczasowe cele i określa nowe zadania niezbędne do oczyszczenia

 • 13 milionów ton azbestu, rozsianego w całej Polsce, musimy usunąć do 2032 roku. Opóźnia się rządowy program oczyszczania kraju z tego niebezpiecznego minerału. Nie zakończono inwentaryzacji, dane są szacunkowe, a właściciele na przykład eternitowych dachów nie mają pieniędzy na remont domów.