• Informacje na temat:

  dofinansowanie unijne 2014

Artykuły na temat: dofinansowanie unijne 2014
 • Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie trzech inwestycji w Polsce

  Zgodnie z unijnymi regulacjami, Komisja Europejska musi każdorazowo zatwierdzić unijne dofinansowanie tzw. dużych projektów, czyli tych, których całkowita wartość przekracza 50 milionów euro. Jak(...), optoelektronice, nanoelektronice i bioelektronice. Centrum ma być ukończone pod koniec 2014 roku i zapewnić 80 nowych miejsc pracy, w tym 30 badawczych. Unia Europejska sfinansuje 76,6 mln euro z inwestycji...

 • Nie wszyscy mogą się ubiegać o unijne dofinansowanie

  Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie unijnymi pieniędzmi w programie Inteligentny Rozwój. Bruksela w sposób szczególny traktuje tzw. pomoc publiczną i nakłada szereg ograniczeń w udzielaniu dotacji.

 • Rynek pracy 2014

  ...w tym  zakresie wejdą w życie w kwietniu 2014 r.  Wyrównane zostaną dopłaty do wynagrodzeń  niepełnosprawnych. Dofinansowania będą  równe dla firm funkcjonujących na tzw.  otwartym, jak i chronionym(...) zapowiadane  na 2014 r. zmiany w zakresie funkcjonowania  urzędów pracy. Jedną z nich ma być  wprowadzenie nowych instytucji wsparcia  bezrobotnych (np. pożyczka na utworzenie  stanowiska pracy lub podjęcie...

 • Tylko co setne euro z unijnych dotacji trafia do mikrofirm

  Do tej pory zostały podpisane umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską inwestycji o łącznej wartości 35,7 mld zł. Z pozyskiwaniem pieniędzy unijnych najlepiej radzą sobie duże firmy, samorządy i administracja państwowa. Za to mikrofirmy o unijne pieniądze prawie się nie starają. Do tej pory udało się im uzyskać mniej niż 1 proc. unijnego dofinansowania.

 • ...przeciętnej pensji, tj. ok. 23600 zł. Szczegółowe informacje można uzyskać w urzędzie lub na stronie: www.zielonalinia.gov.pl Inna możliwość to dotacja z nowego unijnego programu dofinansowania 2014–2020(...) Własna firma: skąd dofinansowanie? Dla wielu bezrobotnych zarejestrowanie działalności to konieczność. Ale gdzie można uzyskać na to środki? Najpierw...

 • Będzie łatwiej wnioskować o unijne dofinansowanie. Na nowych przepisach skorzystają przedsiębiorcy i samorządy.

 • Bieńkowska: Uruchamiamy 500 mln zł wsparcia dla młodych na rynku pracy

  Szefowa resortu rozwoju regionalnego poinformowała na konferencji prasowej, że z tych 500 mln zł prawie 300 mln będzie przeznaczonych na dofinansowanie różnych form aktywizacji zawodowej, jak np(...) jednym z priorytetów przy rozdzielaniu unijnych pieniędzy w latach 2014-2020.  Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz wskazywał z kolei, że bezrobocie wśród młodych ludzi jest jednym z największych...

 • Średnia dotacja unijna dla przedsiębiorcy indywidualnego to 215 tysięcy złotych

  Największe wsparcie unijne na jeden projekt uzyskują przedsiębiorstwa prowadzone w formie spółek akcyjnych. Wynosi ono aż 35 mln zł. Tymczasem dotacja UE, przypadająca na jeden projekt zgłoszony przez przedsiębiorcę indywidualnego jest... 164 razy mniejsza.

 • ...dofinansowanie z Funduszu Pracy, PFRON-u bądź unijne. Nawet do 20 tys. zł na osobę. Spółdzielnia może działać w każdej branży. W jej ramach może Pani otworzyć klub przedszkolaka, kawiarnię lub(...) Obywatelskich 2014. Jest to cykl szkoleń organizowanych z myślą o kobietach powracających na rynek pracy, po urlopach macierzyńskich lub wychowawczych. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie...

 • Fundusze unijne: Bez banków ani rusz

  Co trzeci podmiot korzystający ze wsparcia w ramach tzw. unijnej polityki spójności korzystał z finansowania bankowego. Nie można przecenić roli banków w absorpcji unijnych funduszy.