• Informacje na temat:

  dofinansowanie z pfron

Artykuły na temat: dofinansowanie z pfron
 • Gdy jesteś osobą niepełnosprawną Pobyt w uzdrowisku z ramienia PFRON to nie tylko rehabilitacja, ale i zajęcia rekreacyjne dla inwalidów. Wszystkie...

 • PFRON zapowiada dopłatę do wóżka

  Osoby z dysfunkcją narządu ruchu będą mogły otrzymać do 10 tysięcy złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Poinformowała o tym prezes PFRON Marlena Maląg.

 • Duda: Dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń niepełnosprawnych niezagrożone

  KE chce ograniczenia wymiaru pomocy publicznej do 150 mln zł rocznie; to zagraża PFRON, który tyle wydaje na dofinansowanie dla niepełnosprawnych w ciągu miesiąca. Wiceminister pracy Jarosław Duda uspakaja, że nie ma większych szans, aby propozycja ta weszła w życie.

 • Wypadek a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika

  W lipcu 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na tzw. starych pracowników. W praktyce przepisy te mogą znaleźć zastosowanie do osób, które uległy wypadkowi i stały się niepełnosprawne w trakcie zatrudnienia u pracodawcy.

 • PFRON nie będzie dopłacać do zakupu samochodów

  W tym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie będzie przyjmować nowych wniosków o dofinansowanie do zakupu samochodów.

 • Fikcyjne zatrudnianie osób niepełnosprawnych, fałszowanie orzeczeń o niepełnosprawności i oświadczeń przez pracodawców - to nieprawidłowości, które stwierdziła NIK w swojej ostatniej kontroli.

 • ...(PSL) wyraził zaniepokojenie, że w budżecie nie znalazły się pieniądze na dofinansowanie do PFRON-u w wysokości 55 proc. Zaapelował, by je znaleźć. Zapowiedział, że PSL poprze projekt.(...) rząd, ustalający dotację do budżetu państwa do PFRON-u na poziomie 25 proc., jest sprzeczny z obowiązującym prawem - podkreślał Sławomir Piechota (PO). Powiedział, że zgodnie z ustawą o rehabilitacji...

 • Afera dotycząca wyprowadzania pieniędzy z PFRON: Pracodawcy obawiają się częstszych kontroli

  Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne obawiają się częstszych kontroli. Ma to związek z aferą dotyczącą przypuszczalnego wyprowadzenia 13 milionów złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • ...ograniczenie wydatków z PFRON. Proponuje się zatem utrzymanie tegorocznych rozwiązań. Pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługiwałoby 100% kwot dofinansowania do wynagrodzeń, określonych(...) epilepsję oraz niewidomych. Ważne Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika...

 • Dotacja na start może wynieść nawet 59 140 złotych!

  Osoba niepełnosprawna decydująca się na rozpoczęcie własnego biznesu może liczyć na wsparcie finansowe na jego podjęcie, dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego oraz refundację składek ZUS. Dotacja na start może wynieść nawet 59 140 zł.